ထံုးစံအတိုင္း အားဗ်ယ္ဆိုေက အိမ္မွာ မုန္.တီခ်က္ပါဗ်ယ္။ အရီးမ ကေလ့ ၾကိဳက္ ကိုယ္ကေလ့ ၾကိဳက္။ သူမခ်က္ေက ကိုယ္ခ်က္။ ကိုယ္မခ်က္ေက သူခ်က္ဆိုခါ တစ္ပါတ္ တစ္ခါေလာက္ စားျဖစ္နီေရ။ သူခ်က္ေစာ္က ပိုလို.ေကာင္းေရပေယ။ း)

သူက ဗမာျပည္က အဂုမွ ျပန္ေရာက္ခါ ဟင္းတိ အစံုအလင္ပါလာေရ။ မုန္.တီခ်က္ဖို. ဆိုျပီးေက လေက်ာက္သားကင္လို.ယူခေရ။ ဖက္ေခ် ကင္ ပ။ ယင္းခ်င့္ေခ်နဲ.မု.န္.တီလုပ္ပလိုက္ေစာ္ ခ်ဳိသလားလို.မမီးေက။ သေဘၤာထိုးနဲ.ခ်က္ေစာ္ထက္ပင္ေကာင္းေရဂါ။ သူက ငရုတ္သီးအျခားမလုပ္ပ်ယ္။ အားလံုးေရာျပီးေက အာပူလွ်ာပူလုပ္ပလိုက္ေစာ္ဆိုခါ။ ေကာင္းသလားမမီးေက  စစပ္ေခ်နဲ။ ငပိအတန္၊ ဆားအတန္၊ ငရုတ္အတန္နဲ. ကေကာင္းေကာင္းပိုင္တြြိေရဂါ။ စားလီဂတ္ပါ။ ေအာက္မွာ ဓါတ္ပံုတင္ပီးလုိက္ပါယင့္။


စားႏိုင္ေက ကိုယ့္ဖို.
ခိုင္ေဝဇံ