မွတ္မိလာ မသိ  ဖားသားနဲ. မွင္းဂ်ဳိးႏု နဲ. ဆီျပန္ခ်က္ေစာ္။

ကိုယ့္ပါးမွာ ဆိုေက ေတာ့ စားဖား အလွပ တိကို ၾကပ္တင္လို. မႊီးလို. ၾကိဳင္လို. တိကိုမွ ပပိုက္နႏိုက္ ငရုတ္သီးစစပ္နဲ. ခ်က္ေစာ္။ ေအဂုက ကိုယ္ခ်က္ေစာ္ေတာင္ မဟုတ္။ ေယာက္ခမေလာင္းခ်က္ေစာ္ကို ဓါတ္ပံုရိုက္ထားေစာ္ ဟီးဟီး။ း) 

ဖားသားကေလ့ စ်ီးၾကီးနဲ.ဆိုတာ ကိုယ့္ျပည္မွာပိုင္ သိုက္ျပတ္ခ်က္ႏိုင္ေစာ္က မဟုတ္။ စေကတေဗြေခ်ရာ။ ယေဂေလ့ အလြမ္းေျပဗ်ယ္မဟုတ္လားေယ။ ႏိုဝင္ဘာလက ရန္ကုန္ကို ျပန္ခ်င္ျပန္ျဖစ္ဖို.။ ျပန္လာေကေတာ့ ဓါတ္ပံုၾကည့္ျပီးလွ်ာေရက်ဖို.ရာ ပ်င္ထားကတ္ဖိ။ း)

အဂုေလ့ လွ်ာရည္က်ခ်င္ေက က်လို.ရေအာင္ ဖားသားခ်က္တင္ပီးလိုက္ပါယင့္ ေဒ။


စားႏိုင္ေက ကိုယ့္ဖို.
ခိုင္ေဝဇံ