Traffic Check

Website counter

Photo Of The Day!

Photo Of The Day!
ဝေျမာက္ဥ စားလီကတ္ေထာ
In:

ဟသၤာ (ရခိုင္ဘာသာျပန္)

 

 

 

ဟသၤာ

ျပိဳင္တူေတာ့  တိုးကတ္ယင့္။
တေယာက္က လီဗာနင္းေဂ
တေယာက္က ဘရိတ္နင္းနီေရ။

ဖက္ေတာ့ဖက္ထားဂတ္ယင့္။
ေကာ္နာေစာင့္နီေရ  ေဘာလံုးသမား ႏွစ္ေယာက္
တေယာက္ကုိ တေယာက္ ဖက္ထားပိုင္ေခ်ာင္။


“ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေတဆိုေစာ္
ရန္သူကုိ မိတ္ေဆြျဖစ္ေအာင္လုပေစာ္" လို.ေျပာေရဂါ..
အဂုက  မိတ္ေဆြတိေဂ်းယာ ရန္သူ ျဖစ္ျဖစ္လခေရ။

ေမးခြန္းတေတာင့္နဲ႔ ပစ္လိုက္တိုင္း
ငွက္ႏွစ္ေကာင္ သူရို. ရလားေရ။
ဖဲတခ်ပ္ ဆြဲထုတ္လိုက္တိုင္း
ပန္းႏွစ္ပြင့္ ၾကီြၾကီြဗ်ယ္က်ေရ

ေယဇုနာင့္…
သီြးထားေစာ္ ဓားတိ သံခ်ီးတက္မလားလီေအာင္
ကုိယ့္လက္ကုိယ္ျပန္ ခြတ္ကတ္ေမဖိ။မူရင္း ကဗ်ာဆရာ ေကာင္းကင္ကိုပါ။  ခံစားခ်က္နဲ. တိုက္ဆိုင္လို. ဘာသာျပန္လိုက္ေစာ္  ျဖစ္ပါေရ။  ရခိုင္သားတိကို  တတည့္ၾကည့္ပနာ ေျပာနီလားမွတ္ရေရ။ မူရင္းကဗ်ာက ဗမာပိုင္ပါ။  ေအမွာဖတ္လို.ပါေရ။
http://kokaungkinko.blogspot.com/2010/07/blog-post_20.html#comments

In:

ေျမာက္ညြန္. ေဒါင္းေျပာက္နဲ. သရက္သီးေထာင္း။ အရာဇာလိုသိေလခ်င့္။

အစားအေသာက္ တိ မတင္ေစာ္ၾကာဗ်ယ္ျဖစ္လို.  အယင္က ရိုက္ျပီးေက မတင္ျဖစ္ေစာ္ ပံုေခ်တိ စုျပီးေက ျပန္တင္ပီးလုိက္ပါေမ။

အမဲအူငရုတ္ခ်က္

ငရုတ္သီး စပ္စပ္ ခ်ဥ္ပေပါက္နဲ. အရီးမ လက္ရာပါ။ ခ်က္နည္းကို ျပန္လို.သင္လိုက္အံုးေမ။ေျမာက္ညြန္.ဟင္းရည္ေသာက္

ရွားရွားပါးပါး ေျမာက္ညြန္.ကို အိမ္နားက စ်ီးေခ်မွာ လားတို.တိြခီလို. အားရဝမ္းသာ ဝယ္ရပါေရ။ ျမတ္ရွင္လာဖို.လို. ဟင္းခ်က္ဖို.ပ်င္နီေစာ္ နိက။ ခ်ဥ္ဟင္းေလ့ မခ်က္ခ်င္။ သရက္သီးငပိေထာင္းထားဗ်ယ္။ အခ်ဥ္ပါဗ်ယ္။ ယေဂ ေျမာက္ညြန္.ေခ်က္ို ငပိစေကေခ်နဲ. အခ်ဳိခ်က္ဖို.စိတ္ကူးဗ်ယ္ အခ်ဳိခ်က္ပလိုက္ပါယင့္။ ေမေမစီယင္းပိုင္ခ်က္ေတ။ အခ်ဥ္ခ်က္ေက ေျမာက္ညြန္.ခ်ဳိေစာ္ကို မသိလိုက္ပ်ယ္လတ္။ ပုဇြန္ေျခာက္တစ္ေကာင္ႏွစ္ေကာင္ထည့္ေရ။ ပုဇြန္စိမ္း ၂ေကာင္ကို အျမွဳိးရေအာင္ ပိုင္းလို.ထည့္ေ၇။ ၾကက္သြန္ျဖူစေက ေခ်ပါေထာင္းလို.ထည့္ေရ။ ဟင္းရည္ယင္လို. ဆူေရအခါမွ ေျမာက္ညြန္.ကိုထည့္ေရ။ ငရုတ္သီးစိ္မ္း ၂ ပိုင္းခ်ဳိးလို.ထည့္ေရ။ ၅ မိနစ္ ေလာက္ရာ ထည့္ရေရ။ က်က္ပါဗ်ယ္။ ခ်ဳိ က ခ်ဳိနဲ.။ ျမတ္ရွင္ေတာင္က နည္းယူလားသိေရ။ း)

ေဒါင္းေျပာက္

ေဒါင္းေျပာက္အိုးကပ္ေခ် ခ်က္ျပီးေက အိမ္က ထည့္ပီးထားေစာ္ပါ။ ကိုယ္ကေတာ့ ခ်က္ဖို.မတတ္သိ ငါးအိုးကပ္ေခ်ကို။ ခ်က္ၾကည့္ရဖို.သိ တစ္ရက္။


ဂဏန္းအေႏႊးခ်က္

ယင္းခ်င့္ေလ့ အိမ္ကပို.ေစာ္ဗ်ယ္ ။ လတိုင္း ဂဏန္း ပို.ပီးပါေရ။ ေအမွာ စ်ီးၾကီးက မရွိ ဝယ္လို. မစားႏိုင္။ း(ငရုတ္သီးေထာင္းနဲ. တို.စရာ

မပါမျဖစ္။ သရက္သီးေထာင္းထားေရ။ တို.စရာက ခရမ္းသီးျပဳတ္နဲ. သခြားသီးၾကြပ္ၾကြပ္ေခ်တိ။ း)

အင္း စားပလိုက္ေစာ္ ၁ ေယာက္သံုးေလာင္ဗြန္းစီ က်မနားေယ။ ရီြးယင္းနဲ.ေတာင္ ဝမ္းဆာလခေရ။ အရာတစ္ေခါက္ထမင္းေပါင္းစားဖို. ျမတ္ရွင္ကိုေခၚရဖို.။

ေနာက္တရက္ပိတ္ခါမွ ထမင္းေပါင္းခ်က္စားလီဖို.ဗ်ယ္။ အမဲသား အရြတ္တိကို အားရပါးရ ငရုတ္သီး စစပ္နဲ. ရခိုင္ခ်က္ခ်က္ေမ။ ေမေမပက နည္းေတာင္းထားဗ်ယ္။ ဟင္းအရံကေတာ့ ယင္းနိ ရွာလို.၇သမွ်ဗ်ယ္မနားေယ။ ၾကိဳတင္လို. လက္တို.ထားေမဂါး ျမတ္ရွင္ရို. ဇံဇံရို. ခင္ဥမၼာထြန္းရို. ေက်ာ္ျဖိဳးေဝရို.ကို လက္တို.ထားေမ ေဒဂါး။

စားႏုိင္ေက ကိုယ့္ဖို.
ခိုင္ေဝဇံ


In:

မယားတစ္ရာ ကိစၥ ရ်င္းလင္ခ်က္ း(

သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က သတင္းလာပီးပါေရ။  အကၽြန္ရီြးထားေရ  ရခိုင္သားမယားတရာ ရစီဖို. ဆိုေစာ္ ပို.စ္ကို ေအအမ္ပီမွာ လူတစ္ေယာက္ က တင္ထားပါေရ သူရီြးပိုင္ဗ်ယ္ လတ္။ ရီြးေရလူနာမည္ကိုေလ့ မေဖာ္ျပထားပါလတ္။ 

အကၽြန္.သူငယ္ခ်င္း အေကာင့္နန္. ေအအမ္ပီ ကို ဝင္လို. ၾကည့္ခီမွာ ဂြင္တိုက္တိြပါေရ။ http://thearakanesemeetingpoint.com/forum/topics/2206333:Topic:786512  ေအလင့္ခ္မွာ ဖတ္ၾကည့္လို.ရပါေရ အေကာင့္ရွိေဂ။  စာပုဒ္ျပတ္ ေကာ္ပီ ေပ့စ္ လုပ္ထားေစာ္ ျဖစ္ျပီးေက ကိုယ္မရီြးေၾကာင္းေလ့ မေဖာ္ျပထားေရအတြက္နဲ. မသိေရလူတိ အတြက္ကေတာ့ သူရီြးေရလုိ.ထင္ပါဖို.။  ေအစာပုဒ္ ေကာင္းဒဏ္ကိုေလ့ သူခံရပါဖို. ဆိုးဒဏ္ကိုေလ့ သူခံရပါဖို.။ ေအာက္မွာ လထားကရား ဝင္ေဆြးေႏြးထားေစာ္ကို ဖတ္ၾကည့္ျပီးေက အကၽြန္ နားလည္လိုက္ေစာ္က ေအလူတိေစာ္ ငါဆိုလိုခ်င္ေရ အဓိပါယ္ ကို အဂုထိ သေဘာမေပါက္ႏိုင္ကတ္သိ မနားေယ ဆိုေစာ္ကိုပါ။

အကၽြန္ ေအစာပုဒ္ကို ရီြးျဖစ္ခေရ အေၾကာင္းကို တစ္စိေခ် ေျပာျပပါေမ။ အကၽြန္ ေအအမ္ပီမွာ Active မမ္ဘာ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခခါ မယားတစ္ရာ ေစာ္ အကၽြန္ ပထမ ရီြးခေရ ပို.စ္ပါ။  အေၾကာင္း ကေတာ့ ယင္းတေလာ က Discussion Forum မွာ ရခိုင္သားတိ မယား ၃ ေယာက္ ယူသင့္ မယူသင့္ ဆိုျပီးေက ေဆြးေႏြးနီကတ္ပါေရ။ အကၽြန္ရို. မမေခ်တိ ေကာင္းအျမင္ကတ္ကတ္ပါေရ။ လက္တိြမွာ တစ္ေယာက္ေတာင္မွ မရလို.မွိုင္နီရေရလူတိက သံုးေယာက္ယူဖို.ေလး ဘာေလးနဲ.။ ရခိုင္သမတိ ဇာျဖစ္လို. ဗမာေနာက္စီပါလခေလ။ ရခိုင္သားတိ စကားမခ်ဳိ ယက္မခ်ဳိ၊ အေျပာမတတ္ အဆိုမတတ္နန္. အရက္ေခ်ကေလ့ ေသာက္သိေရ။ မမေခ်တိပိုင္ ရန္ကေလ့ လိုကတ္သိေရ။ ေကာင္းရလိမ့္ေမ မယားသံုးေယာက္ ဆိုျပီးေက ရခိုင္သား မယားတရာ ဆိုေရနာမည္ နဲ. အကၽြန္ သေရာ္စာ သေဘာမ်ဳိးနဲ. ရီြးခေစာ္ပါ။  ဇာေလာက္ပင္ဆိုးဆိုး ေကာင္းေရ အခ်က္ေခ်တိေလ့ ရွိပါသိေရေလဆိုျပီးေက ရိုးသားေရ ၾကိဳးစားေရ ဆိုေစာ္တိကို ပါထပ္လို. ရီြးျဖစ္ခပါသိေရ။ စာပုဒ္ ကို ဖတ္ၾကည့္ေက သိသာပါေရ. ျပင္ဖို. အမ်ားၾကီးလိုသိေရ။ ေအအခ်က္ကို ျပင္ဆင္ေကေတာ့ မယား ၃ ေယာက္မေျပာေက့ မယားတစ္ရာ ေတာင္မွ ရပါဖို.ေထာလို. အတိသယဝုတၱိ အလကၤာနဲ. ရီြးလိုက္ေစာ္ပါ။  ယင္းခ်င့္ကို စာပိုဒ္ဧ။္ ဆိုလိုရင္းကို သေဘာမေပါက္ႏိုင္ ေခါင္းစိုင္ ၾကည့္ျပီးေက ေဝဖန္နီကတ္ေတ လူတိဧ။္ Level of Intelligence ကို အကၽြန္ သံသယ ျဖစ္မိပါေရ။

ေအအမ္ပီက ထြက္ေစာ္ ၂ ႏွစ္ေလာက္ ရွိလားပါဗ်ယ္။ ယေဂေလ့ အကၽြန္.အယူအဆတိေစာ္ မေျပာင္းပါသိ။ ယင္းပို.စ္က အတိုင္းပါသိ။  အကၽြန္ေအအမ္ပီကထြက္ျပီးေရေနာက္ပိုင္း ကြန္ပ်ဴတာ ပ်က္လားေရ အတြက္နဲ. ယင္းစာပိုဒ္တိ ကို အားလံုး ဆံုးရွဳံးလားပါေရ။ အဂုေတာ့ အဂုပိုင္ ျပန္ေပၚလာေစာ္ကို ေက်းဇူးတင္ရဖို.ပိုင္ ျဖစ္နီဗ်ယ္။ အကၽြန္.ပို.စ္ကို ဖ်က္ပီးဖို. ေအအမ္ပီ အက္ဒမင္ ကိုေတာင္းဆိုခ်င္ပါေရ။ အကၽြန္ရီြးေရ ဘေလာ့ ကိုေကာင္းေရလို.ထင္လို. တင္ပီးေရ လုိ.ယံုပါေရ။ ယေဂေလ့ သင့္ တင္ေရလူေစာ္ ယင္းပို.စ္ဖက္ က ဇာေလာက္ ခုခံေျပာဆိုႏိုင္ပါဖို.ေလး။ အကၽြန္ရီြးေရ စာဖက္က အကၽြန္ရပ္တည္ရပါဖို.။ ကာကြယ္ရပါဖို.။ ကိုယ္မွားေရ လို.ထင္ေကေလ့ ဝန္ခံႏိုင္ရပါဖို.။ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရပါဖို.။ အကၽြန္ ေအအမ္ပီမွာ မမ္ဘာမဟုတ္ေတ အတြက္နဲ. လိုရင္းကိုမျမင္ ကရိုက္ကထုိက္ပီးထားေရကြန္မန္.တိ အတြက္ အကၽြန္ ျပန္ျပီးေက မေျပာႏိုင္ပါ။ ယင္းတြက္နဲ. ဖယ္လိုက္ေစာ္ ေကာင္းပါဖို.။  မူရင္းပို.စ္ကို ေအာက္မွာ ျပန္ပီးေက တင္ပီးလိုက္ပါေရ ( ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္)  သတင္းပီးလာေရ သူငယ္ခ်င္းကို ေက်းဇူးတင္ပါေရ။

ရခိုင္သားတိ မယား ၁၀၀ ရစီဖို႔????

AMP က discussion တိမွာ
ရခိုင္သားတိ မယားသံုးေယာက္ ယူသင့္မယူသင့္
ေဆြးေႏြးနီကတ္စြာကို အျမဲတမ္း
ျမင္နီရပါေရ။ မယားသံုးေယာက္ရဖို႔ထားလို႔ တေယာက္ေတာင္ရွာလို႔မရေရလူတိ
အမ်ားႀကီး
။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ရခိုင္သမတိ ရခိုင္သားကို မႀကိဳက္စြာ
ဇာျဖစ္လို႔လဲဆိုၿပီးေက မီးနီကတ္ေတ။ ေသခ်ာစြာကေတာ့ခါ ရခိုင္သမတိုင္း
တတ္ႏိုင္ေက ရခိုင္သားကိုပဲ ယူခ်င္ေရဆိုစြာပါ။ ေယေကလည္း ဇာျဖစ္လို႔ တခ်ိဳ.က
လူမ်ိဳးျခားတိေနာက္ကို လိုက္လားခရေရလဲ။ တခ်ိဳ.ကလည္း အေျဖမရွာပဲနန္႔
မမေခ်တိကိုပဲ အျပစ္ပံုခ်ကတ္ေတ။ လူတိုင္းမွာကိုယ့္အားနည္း၊ အားသာခ်က္တိ
ကိုယ္စီဟိကတ္ေတ။ အခု ရီြးျပခ်င္စြာကေတာ့ ရခိုင္သားအမ်ားစုမွာ Common ျဖစ္ေတ
အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္တိနန္႔ မမေခ်တိရီြးခ်ယ္ေရအခါ ဇာအခ်က္တိကို
ထည့္စဥ္းစားေရလဲဆိုစြာ အခ်က္အလက္တိပါ။

အားနည္းခ်က္ (ကိုယ့္စိတ္ထင္) တိကို အယင္ေျပာျပပါေမ။ တိုက္ဆိုင္မႈဟိေက ခြင့္လႊတ္ကတ္ပါ။

၁။ ရခိုင္သားတိစြာ အနည္းနန္႔အမ်ား ဘဝင္ျမင့္္ပါေရ။

ရခိုင္ဆိုၿပီးေက အမ်ိဳးမာန္တက္စြာထက္ တခ်ိဳ.ကလြန္ကဲၿပီးေက
ဘဝင္ကိုင္ေရအဆင့္ကိုေရာက္လားခေရခါ မမေခ်တိကို ဖြင့္မေျပာျဖစ္ပဲနန္႔
ဝါးလံုးေခါင္းထဲမွာပဲ လပၿပီးေက အခါလြန္မိုးျဖစ္လားခစြာမ်ားပါေရ။ အေခ်ခါကပင္
gender ကို ေကာင္းေကာင္းအေလးပီးၿပီးေက ခဲြျခားထားကတ္စြာလည္းး ပါပါဖို႔။
ကိုယ့္ ရခိုင္ျပည္မွာက မမေခ်တေယာက္မွာ ကေလေခ်သူငယ္ခ်င္း (၃၊ ၄) ေယာက္ဟိေက
ယႈပ္ေတဆိုၿပီးေက အေျပာခံရေရ။ ယင္းခ်င့္တိက တကယ္တမ္း relationship တခုအတြက္
approach လုပ္ေတအခါ smooth ျဖစ္ေအာင္မေျပာတတ္ မဆိုတတ္ျဖစ္စီေရလို႔ ထင္ပါေရ။
ျငင္းလိုက္ဖို႔စြာကို ေၾကာက္လို႔လည္း ဟိပါဖို.။

၂။ ရခိုင္သားတိစြာ စိတ္ထဲမွာ ဟိစြာခံစားခ်က္ကို ဖြင့္မေျပာတတ္။

ရည္းစားကိုခ်စ္လို႔ တပိုင္းသီဖို႔ပ်ာယ္။ ေယေကလည္း ပါးစက သူငယ္ခ်င္းတိကိုေျပာေက မိုးလားကဲလား၊
အားနာလို႔ လက္ခံထားရေရဆိုေရ ပံုစံမ်ိဳး အသံေကာင္းဟစ္တတ္ေတ။ အထူးသျဖင့္
ေယာက်္ားအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ မယားႏို္င္ ေကာင္းေကာင္းျဖစ္ခ်င္ကတ္ေတ။
ခ်စ္ေကလည္း ခ်စ္ေတလို႔မေျပာ။ ယင္းအပိုင္းမွာက ကိုယ့္စိတ္မွာ (၁) ဆခ်စ္ေက
(၁၀) ဆခ်စ္ေတလို႔ေျပာတတ္ေတ ျမန္မာတိႏွင့္ အမွတ္ကြာလားပါပ်ာယ္။ မမေခ်ဆိုစြာက
ယင္းပိုင္ေျပာမွ သေဘာက်ေရ။ ယူၿပီးခါ ဖ်ာပိုင္ခင္းၿပီးနင္းထား နင္းထား၊
မရခင္ကေတာ့ ထိပ္မွာတင္ထားမွ။ အဓိကက ေျပာဆိုဆက္ဆံေရးမွာ
ေကာင္းေကာင္းလိုသိမ့္ေရ ဆိုစြာပါ။

၃။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရခိုင္သားတိစြာ သိကၡာဟိဟိ မ႐ူးဝံံ့ကတ္။

ကိုယ္ယံႈးေက၊ ျငင္းခံရေက ခါးခါးသီးသီးတုန္႔ျပန္ေရ။ အျငင္းပယ္ခံႏိုင္ေရသတၱိမဟိ။
တဖက္သားကိုအျပစ္ပံုခ်ၿပီးေက ကို္ယ့္အျပစ္ကို ဝန္မခံတတ္။ စြပ္စဲြစြာ
ျပင္းထန္ခ်င္ေကလည္း ျပင္းထန္လီပါဖို႔။ လူတို္င္းမဟုတ္ေကလည္း
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ တိြရလို႔ စိတ္မေကာင္းပါ။ အထူးသျဖင့္
ရည္းစားစကားေျပာလို႔ မမေခ်ဖက္က လက္မခံႏိုင္လို႔ျငင္းလိုက္ေက
သပုတ္လီလႊတ္ေျပာစြာကို အျမဲတမ္းတိြရေရ။

၄။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရခိုင္သားတိစြာ gentleman ဆိုစြာဇာလဲဆိုစြာ နားမလည္။

အျပစ္ဆိုဖုိ႔ေတာ့ နည္းနည္းခက္ပါေရ။ ရခိုင္စြာ male dominant ျဖစ္ေတ society တခုပါ။
ထမင္းစားတိုင္း လင္ကို အယင္ဦးခ်ရေရနီရာက လာလူတိဆိုခါ
အေနာက္တိုင္းကိုေရာက္လာေရအခါမွာ lady first ဆိုၿပီးေက ထမင္းဝိုင္းမွာ
မမေခ်ကို အယင္ဦးစားပီးထည့္ပီးေရ စနစ္နန္႔ မရင္းႏီွစြာ အဆန္းေတာ့ မဟုတ္ပါ။
ေယေကလည္း အခု oversea ကိုေရာက္နီေရလူတိကေတာ့ သိသင့္ေရလို႔ ထင္ပါေရ။ မမတိက
အားမနာလုပ္လို႔ရေရလို႔ ေျပာစြာမဟုတ္ပါ။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ respect ဟိရဖို႔လို႔
ဆိုလိုစြာပါ။ Gender Discrimination တိကို ေလွ်ာ့ဖို႔လိုပါပ်ာယ္။

၅။ ရခိုင္သားတိစြာ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းေရ။

ဟုတ္ပါယင့္။ အဆဲခံလိုက္ပါအံုးမယ္။ တခိ်ဳ.ရခိုင္သားတိက ေျပာပါေရ။ ရခိုင္သမတိေဖာ္စြာကို
ၾကည့္လို႔မရလတ္။ ယင္းခ်င့္ကိုေတာ့ နားမလည္။ ကိုယ့္အရပ္နန္႔
ကိုယ့္ဇာတ္ဆိုစြာ ဟိပါေရ။ ကိုယ္နီေရ နီရာေဒသနန္႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ဖို႔
အေရးႀကီးပါေရ။ စစ္ေတြၿမိဳ႕ကိုလားျပီးေက မီနီစကပ္နန္႔ ဗန္းျပနီလို႔ကေတာ့
ဇာျဖစ္ပါဖို႔လဲ။ ကမ္းၿခီမွာ ဘီက္ီနီဝတ္စြာ အဆန္းမဟုတ္။ ရခိုင္သမ
ေဖာ္စြာမၾကည့္ဝံ့ေက မ်က္စိရာမွိတ္ထားကတ္ပါဖိ။ အတိုအကပ္ (ႏိုင္ငံျခားမွာ)
ဝတ္တိုင္း ပ်က္စီးနီေရလို႔ထင္နီစြာကေတာ့ ေကာင္းေကာင္းရယ္ရစြာ အယူအဆပါရာ။
လူတေယာက္၏စိတ္ဓါတ္နန္႔ အက်င့္စာရိတၱကို ဝတ္ထားေရ အဝတ္အစားနန္႔
ဆံုးျဖတ္ေတဆိုေကေတာ့ သေဘာပါ။

၆။ ရခိုင္သားတိေစာ္ စိတ္မရွည္၊ ခြင့္လႊတ္သည္းခံစိတ္နည္းပါေရ။

စလို႔လိုက္ေတ ဆိုခါကပင္ ၾကံဳလိုက္တိမ်ားေရ။ တနားေခ်လိုက္လို႔မရေက ေနာက္တေယာက္ကို
ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းတတ္ေတ။ ကုသ ပပဝတီကိုရစြာ ကုသက ဖုရားေလာင္းျဖစ္လို႔
မဟုတ္ပါ။ ဇဲြဟိလို႔။ ယင္းပိုင္ဇြဲမဟိကတ္ပါ။ ရည္းစားျဖစ္ေကလည္းသင့္ ကိုယ္ရာ
တလံုးခ်ိဳင့္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ဖို႔၊ မမေခ်ကို ငါးဆင့္ခ်ိဳင့္ေလာက္နန္႔ perfect
ျဖစ္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ကတ္ေတ။ အမွားတခုလုပ္မိေက ခြင့္မလႊတ္တတ္။ အားလံုးေတာ့
မဟုတ္ေကလည္း ရခိုင္သမတိုင္းလိုလိုပါးက ျပန္ၾကားရစြာ စကားပါ။

တျခားအခ်က္တိကိုေတာ့ minor လို႔ထင္ပါေရ။ relationship တခုတည္ေဆာက္ေတနီရာမွာ
အခုအားနည္းခ်က္တိကိုၾကည့္လိုက္ေက အားလံုး အေျပာအဆို၊
အမူအက်င့္နန္႔သက္ဆိုက္နီစြာကို တိြပါဖို႔။ ရခိုင္သားတိ အရက္ေသာက္လို႔
မယားမရဆိုစြာကုိ လက္မခံပါ။ ရခိုင္သားတိက အရက္သမားျဖစ္ရစြာ
ဂုဏ္ယူနီကတ္စြာကိုေတာ့ တြိပါေရ။ ထားလိုက္ပါဖိ ယင္းခ်င့္ကို။
ေကာင္းေရအခ်က္တခုက ရခို္င္သားတိစြာ သစၥာဟိေရလို႔ ထင္ပါေရ။ မေျပာတတ္
မဆိုတတ္ဆိုစြာက opposite gender နန္႔တိြေက ေျပာစြာပါ။ လူႀကီးသူမကိုေတာ့
အားလံုးသူသိတတ္ကတ္ေတ။ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မွန္မွန္ဟိေရ။ အားနာတတ္ေတ။
စိတ္ရင္းေကာင္ၿပီးသားပါ။ အေျပာမတတ္စြာ၊ Manner မဟိစြာေခ်တခုကို
ပ်င္လိုက္ေကေတာ့ခါ မယားသံုးေယာက္ကေျပာကဲ့ အေယာက္ (၁၀၀)
ေလာက္ရဖို႔ေသခ်ာပါယင့္။ ကိုယ့္ကို ဝယ္ႏိုးဝယ္ႏိုးေစာင့္နီေကေတာ့ မေျပာတတ္။

ခိုင္ေဝဇံ (မုန္းဇာတံုး)

In:

ဓညဝတီ ရခိုင္ဆိုင္သစ္ဖြင့္ေၾကာင္း

ဓညဝတီ နာမည္နဲ. ရခိုင္ဆိုင္တစ္ဆိုင္ စီးတီးေဟာမွာ ဖြင့္လိုက္ပါဗ်ယ္။

ေအနိခါ ေရာက္ခီပါေရ။ ဆိုင္ရွင္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းလို. ဝမ္းသာပါေရ။ အကၽြန.္အရုပ္ ကိုျမင္ေစာ္နဲ. ရခိုင္သမမွန္း တန္းသိေရ ။မည္းလို.တံုးလို. ျဖစ္လို.လားမသိ။ ဆိုင္က ထင္ထားပိုင္ စားေသာက္ဆိုင္ မဟုတ္ပါ။ ကုန္စံုဆ္ိုင္နဲ. ေငြလဲႊ အဓိက လုပ္ေတဆိုင္ပါ။ ယေဂေလ့ ဂံုးသုပ္၊ ေက်ာက္ပြင့္သုပ္၊ ငနီတူေျခာက္သုပ္နဲ. ရခိုင္မုန္.တီရေရလုိ.ေျပာပါေရ။ ရခိုင္မုန္.တီက စနီ၊ တနင္းဂႏြီမွ ရပါေရလတ္။ ျမည္းၾကည့္ခ်င္လုိ. ဂံုးသုပ္တစ္ပဲြမွာစားခပါေရ။ စစပ္ေခ်လို. ေျပာလုိက္ျပီးေက မ်က္ခံုးတိ ခလွဳပ္လွဳပ္ေခ်တိြလခပါေရ။ ရခိုင္သမ လက္ရာ စစပ္ေခ်ဆိုဆိုေစာ္ လွ်ာတိုပါလီေအာင္ စပ္ဖို.လားမသိ ဆိုျပီးေက။  သုပ္ပီးလိုက္ေစာ္ က စားလို.ေကာင္းပါေရ။ ရခိုင္သုပ္ပါ။ ဟုတ္ပါယင့္ ေသခ်ာပါေရ။ ငရုတ္သီး၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ငပိ စေကေခ်နဲ. ေထာင္းျပီးေက ဆား အခ်ဳိမွုန္.အတန္နဲ.  သံပရာသီးအားရပါးရ ဆမ္းလို. သုပ္ေစာ္ပါ။ တစ္ပဲြကို ၃ က်ပ္ပီးရပါေရ။  ၾကက္သြန္က ေတာ့ မနည္းမဟုတ္မ်ားပါေရ။ ဂံုးတိအားလံုးကို ကုန္ေအာင္စားျပီးေက  ၾကက္သြန္တိကို မစားႏိုင္ေရအတြက္ ယင္းအတိိုင္းထားခရပါေရ။ ၾကက္သြန္ေလွ်ာ့ျပီးေက နံနံပင္ေခ်ပိုထည့္ပီးေက ေကာင္းဝမ္းသာပါဖို.ေထာ။ ၇ခိုင္မုန္.တီကို ျမည္းၾကည့္ခ်င္ပါယင့္။ စနီနိ လားဖို.လို.စိတ္ကူးပါေရ။ း) နိခင္းဖက္အားေက။ 


ဓညဝတီဆိုင္အရွိတတည့္မွာ သူငယ္ခ်င္းဆိုင္ရွိေရဆိုခါ ယင္းဆိုင္မွာ ထိုင္ျပီးေက လွမ္းလို. ဓါတ္ပံုရုိက္ယူခပါေရ။ စကၤာပူ ပထမဆံုး ရခိုင္ဆိုင္ဖြင့္ေစာ္ျဖစ္ေတ အတြက္နဲ. စီးတီးေဟာမွာ ဆိုင္ဖြင့္ထားေရ သူငယ္ခ်င္း တရုတ္၊ ကုလား၊ မြန္၊ ဗမာ၊ ရွမ္း၊ ကရင္ တိကို အနည္းဆံုးျပလို.ရပါဗ်ယ္။ ကိုယ့္ဆိုင္မဟုတ္ေတာင္မွ ေထာ င၇ို. ရခိုင္ဆိုင္ေလ့ ရွိယင့္လုိ.။ ရခိုင္သားအားလံုး လားလို. အားပီးခီဖို. မမိပါေက့။ ဓါတ္ပံုထည့္ပီးလိုက္ပါယင့္။


ခိုင္ေဝဇံ

In:

ထီေပါက္ႏိုင္ေရ အခြင့္အလမ္း (ရခိုင္သမမ်ား အတြက္သာ)

ေအပို.စ္ကို ရီြးဖို.လို.မွန္းနီေစာ္ ၾကာဗ်ယ္။ စာမလုပ္ျဖစ္သိခါ တြက္စရာ ခ်က္စရာေခ်တိ မလုပ္ႏုိင္သိလုိ.မရီြးျဖစ္။ 

အဂု အကၽြန္တြက္ျပခ်င္ေစာ္ကေတာ့ခါ ႏိုင္ငံျခားမွာ အလုပ္လုပ္ရုန္းကန္နီရေရ ရခိုင္သမ တစ္ေယာက္အနီနဲ. သင့္ေတာ္ေရ ရခိုင္သားတစ္ေယာက္တိြဖို. ဇာေလာက္ခက္ခဲေလဆိုေစာ္ကို ျပခ်င္လို.ပါ။

ရခုိင္သမေခ်တိ အလုပ္ထြက္လုပ္ေတဆိုခါကပင္ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း ပညာမတတ္ စာမတတ္ ထြက္လာေရလူရွားပါေရ။ ဘဲြ.ရပညာတတ္ျပီးေက လခသင့္တင့္ေရ အလုပ္နဲ. အိေျႏၵရရ အလုပ္လုပ္နီကတ္ေစာ္မ်ားပါေရ။ မဟုတ္ေကေလ့ နာစ့္အကူ အနိမ့္ဆံုး ထားျပီးေက တျဖည္းျဖည္းနဲ. တက္လမ္းရွာနီကတ္ေစာ္ မမေခ်တိ အမ်ားၾကီးရွိပါေရ။ အကၽြန္ရို.မမေခ်တိ မွာ အက်င့္တစ္ခုက ကိုယ့္ထက္ ပညာေရးမွာသာေရ လူကိုပဲ အထင္ၾကီးျပီးေက ယူခ်င္စိတ္ရွိေရ။ အကၽြန္ေလ့ ယင္းပိုင္။ တျခားမမေခ်တိေလ့ ယင္းပိုင္ရွိဖို.လို.ထင္ေရ။ ကိုယ့္ထက္မသာေကေတာင္ တန္းတူရွိရဖို.။ ယင္းခ်င့္ေစာ္ ရခိုင္သမတိ သီြးၾကီးေစာ္မဟုတ္။ ကမၻာျပတ္သား မမတိယင္းပိုင္ရွိဖို.။ ေယာက်္ားေခ်တိကေလ့ ကိုယ့္ထက္ ပညာေရးအရသာေရ မမေခ်တိကို ဆိုေက မလိုတတ္ကတ္ပါ။ အဓိက က ေယာက်္ားမာနကို ထိခိုက္ေတ ထင္ပါေရ။ မမေခ်တိကေတာ့ ပညာနဲ.ဥစၥာ ႏွစ္ခုကို အဓိက ထားတတ္ေတ။ ရုပ္ရည္က ေနာက္ဆံုးကပါ။ ယင္းခ်င့္ေလ့ လူ.သဘာဝ။

ဆိုေရခါ ဘဲြ.ရ ပညာတတ္ ေအမွာ အလုပ္လုပ္နီေရ မမေခ်တေယာက္ဆိုလိုက္ပါဖိ။ ရခိုင္သားကိုပဲ ယူဖို.လို. စိုင္းစားထားေရ မမေခ်တစ္ေယာက္အတြက္  ရခိုင္သား ကေကာင္းမမြန္ေခ် တစ္ေယာက္ကို ရဖို. အခြင့္အေရးကို တြက္ၾကည့္ကတ္ပါေမ။

ဥပမာ - စကၤာပူ
စကၤာပူကိုလာေရ ရခိုင္သား ၁၀၀၀မွာ ၆၀၀ ေစာ္ အလုပ္ၾကမ္းနဲ.လာရေစာ္မ်ားပါေရ။ ေအခ်င့္ကို ေျပာလို. ႏွိမ္ေစာ္မဟုတ္ပါနန္း။ အကၽြန္.သူငယ္ခ်င္းတိထဲမွာ ယယိုင္က်ေက်း သသိပ္ပပိတ္နဲ. သေဘၤာက်င္းမွာလုပ္ျပီးေက အိမ္ကမိဘကို အကၽြန္ရို.ထက္အဆ ေဖ့သာပို.လို. ရန္ကုန္မွာ အိမ္ဝယ္ထားေစာ္လူတိ မကန္ပါ။ တခ်ဳိ.က ဘဲြ.ရျဖစ္ယင့္ပင္ အဆင္မသင့္လို. အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ သေဘၤာက်င္းမွာ Construction တိမွာ လုပ္နီရေစာ္လူတိ အပံုရွိပါေရ။ ယင္းလူတိကို အုပ္စု (A) လို. သေခၚလိုက္ပါေမ။ ေနာက္ထပ္ ၂၀၀ေလာက္က တစ္ဆင့္တက္ျပီးေက စက္ရံုမွာ စူပါဗိုက္ဆာ အဆင့္၊ Construction မွာ ဖိုမန္ အဆင့္တိ နဲ.လုပ္နီဂတ္ေတလူတိ ရွိပါေရ။ သူရို.လခကို အထင္မေသးပါေက့။ လုပ္သက္နဲ. ရထားေရလူတိျဖစ္ေတအတြက္ ကိုယ့္ထက္ လခ အမ်ားၾကီးေကာင္းပါေရ။ အုပ္စု (B) လို.ထားလိုက္ပါေမ။ ေနာက္ထပ္ ၁၅၀ ေလာက္က အင္ဂ်င္နီယာရို.  အိုင္တီရို. အေကာင့္တန္.ရို. ေအာ္တိုကဒ္ရို.နဲ. အလုပ္လုပ္ေစာ္လူတိ ရွိပါဖို.။ အုပ္စု (C)ထဲမွာထည့္လိုက္ပါေမ။ ေနာက္ထပ္၅၀ ကို (ေသခ်ာပါေရ ၅၀မျပည့္ပါ) ေက်ာင္းသား သို. ေအက ဘဲြ.ရျပီးေက အလုပ္လုပ္နီေရလူတိထဲမွာ ထည့္လိုက္ပါေမ။ ေအခ်င့္ကေတာ့ အုပ္စု (D) ယင္းပိုင္ဆိုေက လူတစ္ေထာင္ထဲက မွ တျခားထည့္သြင္းစဥ္းစားရဖို. အခ်က္အလက္တိကို ဇယားေခ်နဲ. ေအပိုင္ခ်ရီြးလိုက္ပါေမ။


 ယင္းဇယားကိုအေျခခံျပီးေက  Probability ေဖာ္ျမဴလာနဲ.တြက္လိုက္ဖို.ဆိုေက မမေခ်တစ္ေယာက္ ရည္းစားရွာေရခါ
၁။ လပ်ဳိ္နဲ.ရႏုိင္ေရ အခြင့္အလမ္း ဇာေလာက္ရွိေလ ? (ရည္းစားလက္ရွိနဲ. တခုလပ္ မုဆိုးဖို အိမ္ေထာင္ရွင္ တိမပါ)
Probability =  ၃၁၀/၁၀၀၀= ၀.၃၁ x ၁၀၀% = ၃၁ %

၂။ အနည္းဆံုး အုပ္စု (B)ေလာက္က လူနဲ. အထက္ကို (လူပ်ဳိထဲက) လိုခ်င္ေ၇ ဆိုေက အခြင့္အလမ္း ရဖို.ရာခိုင္ႏွဳန္းဇာေလာက္ရွိေလ  ?
Probability =  ၁၁၀/၁၀၀၀= ၀.၁၁ x ၁၀၀% = ၁၁ %၃။ လူပ်ဳိလူလြတ္ထဲကမွ အုပ္စု (C) နဲ. (D) အထဲက ပဲ လိုခ်င္ေရ ဆိုေက ဝါ။
Probability =  ၇၀/၁၀၀၀= ၀.၀၇ x ၁၀၀% = ၇ %
၄။ လူပ်ဳိတိအျပင္ ရည္းစား လက္ရွိတိကို ပါထည့္စဥ္းစားဖို. ျပတ္လားေဂဝါ ရည္းစားနဲ. ဆိုေက
Probability =  ၅၂၀/၁၀၀၀= ၀.၅၂ x ၁၀၀% = ၅၂ %
ေအပိုင္ဆိုေကေတာ့ နည္းနည္းအေျခအေန ေကာင္းလားေရ။

ယေဂေလ့သင့္ ယင္းခ်င့္ေစာ္ အေျခအေန မွန္လာ။ ပီးထားေရ ေဒတာ တိေစာ္ ခန္.မွန္းရာ ျဖစ္ျပီးေက အတိအက် မဟုတ္ပါ။ အားလံုးအလုပ္လုပ္နီေစာ္ လူထဲမွာ လူပ်ဳိလူလြတ္နည္းျပီးေက အိမ္ေထာင္သည္ ရည္းစားရွိေရလူတိ မ်ားပါေရ။ ရည္းစားထားေရ အိမ္ေထာင္ျပဳေရဆိုေစာ္မွာ လူပ်ုဳိတိုင္းကို မ်က္စပစ္လို.ရေစာ္ကမဟုတ္။  ကိုယ့္ကိုၾကိဳက္ဖို.လိုသိေရ။ ကိုယ္ကေလ့ နည္းနည္းျပန္ၾကိဳက္ဖို.လိုသိေရ။ အက်င့္စရိုက္ေခ် ေကာင္းဖို.ကေလ့ လိုသိေရ။ မိဘ အသိုင္းအဝိုင္း ဘက္ဂေရာင္းေခ်ကေလ့ ၾကည့္ဖို.လိုသိေရ။ ရည္းစားထားေစာ္ အလြယ္ေခ်ဆိုေက ေတာင္မွ အိမ္ေထာင္ျပဳေစာ္က အခက္ၾကီးပါ။ ရည္းစားျဖစ္တိုင္း အိမ္ေထာင္က်ဗ်ယ္လား ယေဂ။ ရည္းစားသည္ ခင္ပြန္းလင္မဟုတ္။ လင္ျဖစ္လာဖို. Probability ရွိႏိုင္ေရ လူတစ္ေယာက္ရာျဖစ္ေတ။ အခ်စ္ဦးနဲ. ယူျဖစ္ေတ လူဇာႏွစ္ေယာက္ရွိပါေလ။ ရွားပါေရ။ ဒုတိယ သို. တတိယ တစ္ေယာက္နဲ.မွ တတည့္တည့္က်လားေစာ္တိရွိပါေရ။

 Relationship တိ ရွိလာေရ အခါ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၂ ေယာက္ေျမာက္လူ၊ သို. သံုးေယာက္ေျမာက္လူနဲ. အဆင္ေျပလားေစာ္မ်ားပါေရ။  ယင္းပိုင္ဆိုေဂ  Relationship လုပ္ေတအခါလူအမ်ားစုဧ။္  အိမ္ေထာင္က်ကိန္း Probability ေရ ၀.၃၃ ရွိေရ ဆို ကတ္ပါေမ။
( ၃ေယာက္ေျမာက္နဲ.လက္ထပ္ျဖစ္ေတလူမ်ားေရ ဆိုေရ သေဘာ)။ ပထမဆံုး ထားေရ ရည္းစားနဲ. ရဖို. Probability ဇာေလာက္ရွိပါဖို.ေလး။ အကၽြန္ရို. Bernoulli Random Variable of Probability Formula ေမာ္ဒယ္ကို သံုးၾကည့္ကတ္ပါေမ။
P (N=1)= (1/3) (2/3)^1-1= 1/3= 0.33

ဂဏန္းငယ္ေရ အတြက္နဲ. Common Sense နဲ. ရရိုးေခ်တြက္ပစ္ေကေလ့ ရပါေရ။ ပထမ တစ္ေယာက္နဲ. ရဖို.အခြင့္အေရးသည္ ၃၃% ရာ ရွိပါေရ။ ဒုတိယ တစ္ေယာက္နဲ. အိမ္ေထာင္က်ကိန္းဆိုေက
P (N=2)= 1-P(N=1) =  1 - (1/3) = 2/3= 0.67 = 67

ေအေမာ္ဒယ္ကို သံုးေစာ္မွာ  အျပစ္ေျပာလို.ရေစာ္တိ ရွိပါေရ။  Pass/Fail ပံုစံမ်ဳိးရာ သံုးေရ ေမာ္ဒယ္ အတြက္ေၾကာင့္  ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၃ ခု ရွိေရ ကိစၥ မွာ အေကာင္းဆံုး Represent လုပ္ခ်င္မွ လုပ္ႏုိင္ပါဖို.။ အနည္းဆံုးေတာ့ ကိုယ္လိုခ်င္ေစာ္ ပိြဳင့္ကို ရလားပါဗ်ယ္။ ပထမ ရည္းစားတစ္ေယာက္နဲ. အိ္မ္ေထာင္မက်ေက ဂါ။   အခြင့္အလမ္းတိ ပိုလို.နည္းလားဗ်ယ္။

ကိုယ့္ကို ၾကိဳက္လာေရ လူတိုင္းကိုေလ့ ကိုယ္က သေဘာမက်။ ကိုယ္ၾကိဳက္ေတ လူကေလ့ ကိုယ့္ကို ျပန္မၾကည့္ ဆိုေက မမေခ်တိ မွာ ရခိုင္သားကေကာင္းမမြန္ေခ် တစ္ေယာက္နဲ. အိမ္ေထာင္က်ဖို. အေရးေစာ္ ေကာင္းခက္ခဲပါဖို.ဂါ။ တစ္ခုေကာင္းေစာ္က ႏိုင္ငံျခားကို ေရာက္နီေရ လူတိထဲမွာ ေယာက်္ားေခ်တိက လူမ်ားစု ဆိုေရ ခါ သူရို.ခမာတိထက္ေတာ့ ကိုယ္က ပိုလို. အရီြးရ နည္းနည္းလြယ္ပါဖို.ေထာ။ မမေခ်တိ ဖက္က ေကာင္း ကြန္ပလိန္းေလ့ မတက္ႏိုင္။ ေယာက္်ားေခ်တိ ဖက္ကေလ့ ရခိုင္သမ မယားတစ္ေယာက္ရဖို. ယေလာက္ လြယ္ဖို. မဟုတ္။ ပိုလို.ရာခက္ဖို.။ ယေဂေလ့ ကိုယ္ျပည္ မွာ ျပန္ယူဖို.ဆိုေက အပံုၾကီးပါ။ ႏိုင္ငံျခားျပန္ ဆိုေစာ္နဲ. ကြမ္းသီးေတာ သေဌးသမီးရွင္တိ ဝယ္ဖို. ေရာက္ဖို.ေစာ္မွာ မေျပာေက့။ ေကာင္းစိတ္ပူစရာေတာ့ မရွိပါ။ း) ေယာက်္ားေခ် ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေလ့ စကၤာပူမွာ ေရာက္နီေရ ရခိုင္သမတိကိုဆိုေက လလြဆာလို. ရြာျပန္လို.ရာ ယူေမ လုိ.ေျပာကတ္ပါသိေရေလ။  စလံုးက ေစာ္တိ ကိုဆိုေက ထားရာထားလို. ကြမ္းတံထြီး ပက္ပက္နဲ.ပင္ အရွင္လလတ္ ကိုယ့္ရွိက ေျပာေစာ္ ရခိုင္သားတိနဲ. တိြဖူးပါယင့္။ ေစတနာမထားဆိုေကေလ့ စိတ္ပုတ္ေတ ေျပာကတ္ဖို.ေဒဂါး။ 

အဂုေခတ္မွာ ေကာင္းေရ လို.ေျပာရဖို.လား ဆိုးေရလို.ေျပာရဖို.လား အြန္လိုင္းက ၾကိဳက္ကတ္ေစာ္တစ္ခု ေပၚလာပါေရ။ ရေစာ္လူနဲ. ၾကဴေစာ္ကို အားမပီးေကေလ့ ေကာင္းေစာ္အခ်က္ေခ်တိကို ေျပာျပပါေမ။
    • ကိုယ့္ရခိုင္အခ်င္းခ်င္း အြန္လုိင္းက အသိအကၽြမ္း ဖဲြ.ေစာ္ကို လက္ခံပါေရ။ ယေဂေလ့ မမ ကၽြန္ေတာ္ ရည္းစားလိုခ်င္လို.ပါ ရပါဖို.လား ဆိုေကေတာ့ တစ္ခါတည္း ဘန္းပလိုက္ပါေရ။ အေျပာအဆိုေခ်ေတာ့ စေကတေဗြ လိမၼာဖို.လိုေရ ဆိုေစာ္ကို သတိျပဳရပါဖို.။ ယယိုင္က်ေက်းေျပာေက ဇာရခိုင္သမမဆို ရခိုင္သားဆိုေက လက္ခံ စကားေျပာပါေရ။ စခါကပင္ ဆင္နဲ.နင္းလို.ဝင္ပိုင္ မဝင္ဘဲနဲ. ရင္းႏွီးေအာင္ အယင္လုပ္ရေရ ဆိုေစာ္ကို သတိထားေကျဗီးပါဗ်ယ္။ မထိတထိ ဗမာပိုင္ ၾကဴသလိုိလို စသလိုလိုေျပာျခင္း၊ မိန္းေလးကသိပ္လွတာေဘး၊ သိပ္က်တ္သေရရွိတာေပးစသည္ျဖင့္ ေျမွာက္ပင့္ေျပာျခင္း တိေရ Self Suicide လုပ္နီေရ ဆိုေစာ္ကို သတိရပါ။
    • ခ်စ္လို. ၾကိဳက္လို. ဝါ ရလားလို. မီးေက ရေရ လို.ေျဖပါေမ။ ဇာျဖစ္လို.လဲ ဆိုေက ကိုယ့္ရခုိင္ အသိုင္းအဝိုင္းေစာ္ အငယ္ေခ်ပါရာ။ လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို အခ်ိန္မေရြး စံုစမ္းလို.ရပါေရ။ ယင္းလူရွရွုပ္ပပီြ ဟုတ္မဟုတ္။ မိသားစု ဘက္ဂေရာင္းကို တစ္ပတ္မၾကာ အားလံုး သိရပါေရ။ အခ်င္းခ်င္းဆက္ႏြယ္နီေစာ္ လူတိပါရာ။
    • မမေခ် ေယာက်္ားေခ်တိ အတြက္ ရီြးစရာ Option တိ မ်ားလားပါေရ။ ျပည္တြင္းက လူတိနဲ.ပါ အဆင္ေျပေျပ ၾကဴလို.ရေရအတြက္ သမီးရည္းစား ရွိျပီးသားလူတိမွာေလ့ အဆက္အသြယ္မျပတ္လားေအာင္ ထိမ္းထားလို.ရေရ။ 
ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းကလဲြျပီးေက က်န္ေစာ္ လူမ်ဳိးတိနဲ. ဆိုေကေတာ့ ရည္းစားသနာ အြန္လိုင္းက ျဖစ္ဖို. ယက္ဖို. အားမပီးပါ။ ဇာကမွန္းမသိ၊ ဇာပိုင္မွန္းမသိ၊ ဇာသူ.သားသမီးမွန္းမသိပဲနဲ.။  အေပ်ာ္အပ်က္သမားတိ မ်ားေစာ္ပါရာ။ 

ယေလာက္ဆိုေက ေအေတာ့ပစ္ကို လက္စျဖတ္လို.ရဗ်ယ္ထင္ေရ။ သူငယ္ခ်င္းံမမေခ် တစ္ေယာက္ ရခိုင္သားတိ ရီြးရခက္ေၾကာင္းညီးညဴနီေရ။ ရုပ္လွ ပညာတတ္ ေဖ့သာရွိ စိတ္ေကာင္း ႏွလံုးေကာင္း နဲ. ရခိုင္သားေခ်တစ္ေယာက္ ရဖို. အေရးေစာ္ ၂% ေလာက္ရာ ရွိေကေလ့ အတတ္ႏိုင္ဆံုး လက္မေလွ်ာ့ပါေက လုိ.ေျပာခ်င္ေရ။ အခ်ိန္တန္ေက နပိန္ကန္လားပါလိေမ။ (အရာ နသိုးၾကီးကန္လားဂ ဒုကၡ) စိတ္ရွည္လက္ရွည္နဲ. ေစာင့္ဖို.ရာလိုေရ။ စိတ္မရွည္ေက ဖြင့္ေျပာပလိုက္ (ကိုယ္သေဘာက်လူရွိေက ေျပာေစာ္ရာ) ။ အယင္တရက္ က ထမင္းခ်က္စားကတ္ခါ ေျပာျဖစ္ေစာ္ေခ်တိကို သတိရလို. ရီြးလိုက္ေစာ္ပါရာ။ အကၽြန္နဲ. ျမတ္ရွင္ကေတာ့ ထီေပါက္ထားဗ်ယ္ (ထီလက္မွတ္ကို အေသအခ်ာသိမ္းထားပါေရ မေပ်ာက္ေအာင္)  ျဖစ္ေတအတြက္နဲ. ယင္းသူငယ္ခ်င္းံံ တစ္ေယာက္ အယင္ဆံုး သူခ်စ္ ကိုယ္ခ်စ္ ရခိုင္သားေခ် တစ္ေယာက္ကို ရပါဇီလို. ဆႏၵျပဳလိုက္ပါယင့္ဂါး။ း) 

ခိုင္ေဝဇံ

In:

ထမင္းခ်က္စားကတ္ေမ


ထံုးစံ အတိုင္း လူစုျပီးေက ထမင္းခ်က္စားဖို.အစီအစဥ္ကို စနီနိခါ လုပ္ျဖစ္ေတ။ ျမတ္ရွင္က မိုးလင္းကပင္ေရာက္လာျပီေက စ်ီးလားခီကတ္ေတ ၂ ေယာက္။ ဘေရးဂါး ဟင္းရည္ေသာက္ ခ်က္ခ်င္ေစာ္ ဘေရးဂါးရွာလို.မရခ လေက်ာက္သားရပါလတ္ေတ။ ရၾကက္ကေလ့ လလတ္ဆဆတ္မရွိခါ ေနာက္တစ္နီရာကနီ ဝယ္ဖို.ဗ်ယ္ဆိုျပီးေက ပါလတ္ကတ္ေတဗ်ယ္။ အျပန္လမ္းမွာ မုန္.ဟင္းခါး ဝင္လို.စားခသိေရ။ း) အိမ္ေအာက္မွာ ဗမာဆိုင္ရွိေရ အတြက္နဲ. မုန္.ဟင္းခါး၊ ရခိုင္မုန္.တီ ( တခုေလ့သင့္မေကာင္း ) အုန္းႏို.ေခါက္ဆဲြနန္. ၾကာဇံခ်က္ ၾကိဳက္ေတ အခ်ိိန္စားလို.ရေရ။

ယေဂ အခ်က္ေကာင္းႏွစ္ေယာက္ အိမ္ျပန္လာခါ ၁၀နာရီ ထိုးဗ်ယ္။ ၁၂ နာရီခါ လူတိ အားလံုးကိုဖိတ္ထားေစာ္။ ဟင္းက ၅ မ်ဳိးေလာက္ခ်က္ဖို.ေစာ္မွာ။ ေခါင္းတိေတာင္ ၾကီးလာပိုင္တိြေရ။  ထမင္းတစ္အိုးအယင္တည္ျပီးေက ရၾကက္ဝယ္ဖို. ျဗီးလို.ထြက္ရေရ။  ျမတ္ရွင္နဲ. နွစ္ေယာက္ ဝတုတ္ဖ်င္၊ ကင္းစြန္းရြက္ခ်ဳိး၊ ရီၾကက္ျပဳတ္။ ရည္းစားဖုန္းကေလ့ တစ္ဖက္ေျပာရသိေရ။ အလုပ္မ်ားခ်က္။ ယင္းမွာတစ္ေယာက္ရွိေက ဘေလာက္ေပ်ာ္ေမမသိ ေအပိုင္လုပ္စားရေက။ အိမ္း ရီြးယင္းနဲ. လမ္းေခ်ာ္လားယာ။ း)

တနားနီေက ဇံဇံေရာက္လာေရ။ ျမတ္ရွင္က လေက်ာက္သားဟင္းရည္အိုးကို ဆရာၾကီးလုပ္လို. ယင္ေရ။ မေသခ်ာခါ အမင္သည္ကို ဖုန္းဆက္ျပီးေက မီးျမင္ယင့္။ ျပီးလို.ျမည္းၾကည့္လိုက္ခါ လလီးပပိုက္ ေကာင့္ယင့္ေထာ။ အားလံုးသူက အခ်က္ကၽြမး္ေရလူတိ မဟုတ္။ လုပ္ခ်င္ေစာ္ လုပ္ ပ်င္ခ်င္ေစာ္ပ်င္ လုပ္ေကေလ့ ျဖစ္လားဝါေဒ။ ဝတုတ္တစ္အိုးေလ့ ခ်က္လို.ျပီးေရ။ ကင္းဇြန္းတအိုးေက်ာ္ေရ ဇံဇံမွာ။ ယေဂ ၁၂ နာရီထိုးယာ။ ဧည့္သည္ ေနာက္ထပ္သံုးေယာက္ မေပၚလာသိမ့္။ ရခိုင္သားနာရီ နဲ.လာဖို.ရွိဖုိ္.လို.ေတာ့ တြက္ပနာ ငရုတ္သီးၾကိတ္ကတ္ေတ။ ဇံဇံ က ထမင္းတိ ခူးနီဗ်ယ္။ ဝမ္းဆာ မခံႏိုင္ဗ်ယ္ ဆိုဝါ။

အားလံုးေလ့ ျပီးဗ်ယ္။ ၁၂ နာရီခဲြေလာက္ရာ ခင္ဥမၼာထြန္းေရာက္လာေရ။ စားပလိုက္ကတ္ဖို.ဗ်ယ္ဆိုျပီးေက ဆဲြကတ္ပ်ယ္မနားေယ။ ေက်ာ္ျဖိဳးေဝ က အရက္နာက်လို. အခုမွ ႏိုးသိဆိုဝါ။ လာဖို. ေနာက္က်ဖို.လတ္။ ျဖစ္ရဖို.။ ေအးျမတ္မြန္ေလ့ လာဖို.ေနာက္က်ဖို.လတ္။ လာခါမွလာ တပ်င္းအုပ္ကတ္ေစာ္ဗ်ယ္။ ရၾကက္သုပ္ေတာင္မွ ယေလာက္မစြန္။ ဝတုတ္တစ္အိုး တဝက္ေလ်ာ့လားေရ။ ငရုတ္ၾကိတ္ကေလ့ စြန္ေရ။ သံပရာသီး တိ ျပိဳပါေရ  အခ်ဥ္လိုေရ အခ်ဥ္လိုေရ နန္.ပင္ထည့္ကတ္ေစာ္။ ေက်ာ္ျဖိဳးေဝေရာက္လာေရ စားေရ တေလာင္ဗြန္းတည္း။ ဇံဇံက ဘာဘီက်ဴးလုပ္ဖို.လားဗ်ယ္။ ေအးျမတ္မြန္နဲ. သူငယ္ခ်င္း ရခိုင္သမေခ်တေယာက္ေရာက္လာေရ။ သူရို.ကမွ အားရပါးရ စားေစာ္။ ကိုယ္၇ို.နဲ. ဂိုဏ္းတူတိ။

 ဖိတ္ထားေစာ္ လူတိေလ့ အားလံုးေရာက္ေရ။ ခ်က္ဖို. စီစဥ္ထားေစာ္တိေလ့ အားလံုးခ်က္ျဖစ္ေတ။ ထမင္းေလ့ မပို ဟင္းေလ့ အားလံုးနီးပါးကုန္ေရ။ ယျပီးခါမွ စိတ္ခ်မ္းသာလခေရ။ အေစာၾကီးလာကူပီးေရ ျမတ္ရွင္နဲ. ဇံဇံကို ေက်းဇူးတင္ေရ။ ျမတ္ရွင္ကေတာ့ အရာတစ္ပတ္ခါ ၾကာဆံသုပ္စားကတ္ေမေဟး လို.ေခၚေတာင္းလို. လားခေရ။ း) တိြကတ္ေမ နင္းရာေဟး ေနာက္အပတ္ခါ။ း)

ရၾကက္သုပ္
လေက်ာက္သားဟင္းရည္
ဟင္းခနီလက္သုပ္
ဝတုတ္နဲ.ပုဇြန္ခ်က္
ကင္းဇြန္းရြက္ေက်ာ္
အားရပါးရ ငရုတ္ၾကိတ္
ငရုတ္ၾကိတ္ တို.စရာ
ေက်ာ္ျဖိဳးေဝနဲ. ေအးျမတ္မြန္လာခါ အေလာသံုးဆယ္နဲ.ဆိုခါ ဓါတ္ပံု၇ိုက္ဖို. ယက္ဖို. မိလားေရ။ း) ေနာက္တစ္ခါေပါ့။

စားႏိုင္ေက ကိုယ့္ဖို.
ခိုင္ေဝဇံ

In:

အဝတ္အစားနဲ. အရွက္သိကၡာ

ဆိုပါဖိ


ရြာတစ္ရြာမွာ မိအိုဖအို ႏွစ္ပါးကို လုပ္ေကၽြးနီေရ ကေလ့ေမေခ် တစ္ေယာက္ရွိေရဆိုပါဖိ။ ယင္းကေလ့ေမေခ်ေစာ္ တစ္ရက္နိခါ ျမစ္မွာ ရီကူးယင္းနဲ. ၇ီနစ္ပါေရ။ ယင္းခါ ေလွတစ္စင္းလာလို.ကယ္ပါေရလတ္။ ယင္းေလွမွာ ရြာက အရြယ္တူကေလေခ်  ၃ေယာက္ပါပါေရ။ ယင္းမမေခ်ကို တစ္ေယာက္က ဆင္းလို.ကယ္ျပီးေက ေလွထက္ကိုဆဲြတင္ဖို.လုပ္ကတ္ပါေရ။ ေယခါ ယင္းမမေခ်ေစာ္ ရုန္းပါေရ။ မတက္လုိပါလတ္။ ဇာျဖစ္လို.ေလး ဆိုေက ရီထဲမွာ ရုန္းယင္းကန္ယင္းနဲ. ထဘီ ကၽြတ္က်လားလို.ဆိုပါေရ။ အရွက္ၾကီးေရလူျဖစ္ေတအတြက္နဲ. အသက္ရာ အဆံုးခံပလိုက္ခ်င္ပါေရလတ္။ ယင္းေနရာမွာ ကိုယ္ရာဆိုေက ဇာပိုင္လုပ္ဖို.ေလးခ်င့္။

အရွက္နဲ. အသက္ကိုလွယ္ဖို.လား။ယင္းေနရာမွာ အကၽြန္ဆိုေကေတာ့ ထဘီ ပါပါ မပါပါ တက္လာပါဖို.။ အမိ အဖကို အသူလုပ္ေကၽြးဖို.ေလး။ ကိုယ့္အရွက္ကိုၾကည့္ဖို.လား ကိုယ့္အမိ အဖ ဘဝကို ၾကည့္ဖို.လား။ ေအအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ ကိုယ့္အသက္အဆံုးရွဳံးခံဖို.တန္လာ။ အားလံုးကို ထည့္စဥ္းစားၾကည့္ရပါဖို.။ စစ္ေတြမွာနီခါ ဆံေတာ္ရွင္ကိုလားလို. လမ္းမွာ ဘုတ္ေမွာက္ခါ ထဘီကၽြတ္လားလို. ရီထဲက မတက္လာပဲနဲ. အသက္အဆံုးခံလားေရ မမေခ်တေယာက္အေၾကာင္းကို ၾကားဖူးပါေရ။ အေခ်ခါက သူရဲေကာင္းလို.မွတ္ခေရ။ ငါရာဆိုေကေလ့ ယင္းပိုင္အသက္ဆံုးခံပလိုက္ဖို.။ အရွက္အကဲြမခံ။ သီလို.အေလာင္းေပၚလာခါ တံုးလံုးပါရာ။ ဇာထူးပါေလ။

အရွက္နဲ. သိကၡၡာကို ဇာပိုင္ခဲြျခားကတ္ပါဖို.ေလးခ်င့္။ ငါရွက္ေတ ငါသိကၡာက်လို. ဆိုေစာ္မ်ဳိးေျပာခ်င္ေက ဇာအေၾကာင္းနဲ.ရွက္ေလ ဆိုေစာ္ကို အယင္မီးရပါဖို.။ သိကၡာဆိုေစာ္ကို အကၽြန္.အေနနဲ. ကိုယ္က်င့္သိကၡာလို. ဘာသာျပန္ပါေရ။ ကိုယ္က်င့္တရားနဲ. ပတ္သတ္ေတ။ Integrity.မေကာင္းေစာ္ကိုလုပ္ေက ရွက္တတ္ရဖို.။ အကၽြန္ရို. ဘာသာတရားနဲ.ေျပာရေက သိကၡာဆိုေစာ္ အက်င့္သီလျဖစ္ေတ။ မေကာင္းေစာ္ဆိုေစာ္ေရ သီလနဲ. မကိုက္ညီေရ အရာအားလံုးကို ေခၚပါေရ။ အေျခခံက ငါးပါးသီလ ဆိုကတ္ပါေမ။ ခိုးေရ ဝွက္ေရ လိမ္ေရ အရက္ေသာက္ေတ အစရွိသည္ျဖင့္။ ရခိုင္သားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေရ အရက္ေသာက္ေတဆိုေစာ္အခ်က္ေစာ္ မွန္လို.ရွိခေက အရက္ေသာက္ျပီးေက အိပ္နီေရ မေသာင္းက်န္းဆိုေက ေတာင္မွ မေကာင္းမွုကိုလုပ္ေစာ္နဲ. တတူပါပ်ယ္မဟုတ္ပါလား။ ေအေလာက္စကားၾကီး စကားက်ယ္တိ ခံနီရေစာ္ အေၾကာင္းက အဝတ္အစား နဲ. အရွက္သိကၡာနဲ.ေစာ္ ထင္သေလာက္ထိ မပတ္သတ္ဆိုေစာ္ကိ ုေျပာခ်င္လို.ပါ။

အယင္တလိုင္းက အြန္လိုင္းမွာတိြေသာ ရခိုင္သမ အပ်ဳိၾကီးမမတစ္ေယာက္က ေျပာလားပါေရ။ ရခုိင္သမေခ်တိ အေဖာ္အခၽြတ္တိ ေကာင္းလုပ္လာေရလတ္ အရွက္သိကၡာကို ထိမ္းစီခ်င္ေရလို. ေျပာလားပါေရ။ အကၽြန္က မီးပါေရ အရွက္သိကၡာမရွိဆိုေစာ္ ကို မမ ဇာပိုင္အဓိပါယ္ ဖြင့္ပါေလလို.။ ေယမွာ အတိုအျပတ္ဝတ္ျခင္း ၾကိဳးတေခ်ာင္းဝတ္ျခင္း တစ္ခ်ဳိ.ရခိုင္သမေခ်တိ ရီကူးဝတ္စံုတိ ဝါတ္လို. အင္တာနက္မွာ ဓါတ္ပံုတင္ျခင္း ရို.ကို ဆိုလိုပါေရလတ္။ အကၽြန္ကေျပာေရ အကၽြန္၇ီကူးဝတ္စံုေတာ့ မဝတ္ဝံ့ပါ။ မလွလို.လို.။ လွေက ဝတ္ဖို.လို. ရီကူးေက။ က်န္ေစာ္ မမ ေျပာေစာ္တိကိုေတာ့ အားလံုးဝတ္ျဖစ္ပါေရလို.။ အကၽြန္ရွက္စရာလို.မယူဆပါလို.။ ကိုယ္က်င့္သိကၡာနဲ.ဆိုေက အဝီးၾကီးပါရာလို.။ ဘုရားေတာင္မွ ကာလံ ေဒသံ လို.ေဟာခမဟုတ္ပါလားလို.။ ေယမွာ မမရို.က ကိုယ့္ထီး ကိုယ့္နန္းနဲ.နီလာေရ ယိုင္ေက်းေရ လူမ်ဳိးတိျဖစ္လို. ယင္းပိုင္မဝတ္သင့္ပါလို.ေျပာပါေရ။ ယဥ္ေက်းေရ လူမ်ဳိးေစာ္ အဝတ္အစားေခါင္းကပင္ ျခီအထိ ခ်ဳပ္ထားေရ လူမ်ုိးကိုေခၚပါလာ။ ယင္းပိုင္ဆိုေက ဘူခ်ဳပ္ထားေရ ကုလားမတိ၊ ကုလားတိေလာက္ ယဥ္ေက်းေစာ္လူမ်ဳိး ကမၻာမွာ ရွိပါသိလား။ အကၽြန္ရို. ယဥ္ေက်းမွု အစဥ္အလာၾကီးမားေရ ဆိုေစာ္လက္ခံပါေရ။ အဓိကကေတာ့ ယဥ္ေက်းမွုဆိုေစာ္ ဘာသာတရားကို အေျခခံလို. ျဖစ္တည္လာေရ စကားစုလို.ထင္ပါေရ။ သင့္ျမတ္ေကာင္းမြန္ေရ ဘာသာတရားကို လုိက္စားျပီးေက လူတိေစာ္ ယဥ္ေက်းလာကတ္ေစာ္ပါ။ အကၽြန္ Define လုပ္ေတ ဘာသာတရားကို အေျခခံေရ ဆိုေစာ္ကို ျငင္းလို.ရပါေရ။ စာအုပ္တိကို ကိုးကားျပီးေျပာနီေစာ္မဟုတ္ေတ အတြက္ပါ။ ကိုယ့္စိတ္ခံစားခ်က္သတ္သတ္ပါရာ။ ယိုင္ေက်းမွုကို ဆဲြထည့္ခ်င္ေရဆိုေက ေခတ္ဆိုေစာ္ကိုေလ့ ထည့္တြက္ရပါဖို.။

အေခါက္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ အကၽြန္ ေအအဝတ္အစားနဲ.ပတ္သတ္ျပီးေက အျငင္းအခုန္ျဖစ္ခဖူးပါေရ။ လူေပါင္းအမ်ားၾကီးပါ။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ အသက္ ၃၅ ေက်ာ္တိမ်ားပါေရ။ Generation Gap လုိ.နားလည္ပါေရ။ တကယ္လို. အသက္အရြယ္အငယ္ပိုင္းက ဆိုေကေတာ့ အဂုမွ ရြာကေရာက္စ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္တိုင္အရုပ္အရည္ဆိုး ေသာ မမေခ်တိက ကိုယ္ဝတ္လို.မလွလို. မဝတ္ေစာ္ကို လူမ်ားမမေခ်တိကို အပုတ္ခ်လို.ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တခ်ဳိ.ေယာက်္ားေခ်တိက အျငင္းအခုန္လုပ္ကတ္ေစာ္မွာ ရခိုင္သားမ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ျပခ်င္လြန္းအားၾကီးျပီးေက အဟင့္ ဆို အဟင့္ မေကာင္းဆိုေက မေကာင္း ေျပာမရဆိုမရ တဇူးထိုး လုပ္ကတ္လို.ေသာ္လည္းေကာင္း ျငင္းခုန္ကတ္ေစာ္မ်ားပါေရ။ ေအအေၾကာင္းကို အေရးတယူလုပ္လို. မေျပာေစာ္လူတိရွိပါေရ။ မ်က္စိယဥ္လားဗ်ယ္ ျဖစ္လို.ပါ။ တစ္ခုေလ့ မထူးဆန္းေရ ကိစၥလုိ.မွတ္ယူလိုက္လို.ပါ။ တခါတလီ ကိုးရီးယား ထုိင္းရို. ေရာက္နီေရ ရခိုင္သားတစ္ခ်ဳိ. ကမ္းေျခတိကို လားျပီးေက ဘီကီနီဝတ္ထားေရ ေကာင္မေခ်တိေနာက္ခံနဲ. (လူလွမလွအေရးမၾကီး မမေခ်တိ အမ်ားၾကီးပါလီေကာင္းလီ) ပံုစံမ်ဳိးနဲ. ရိုက္ထားကတ္ေစာ္တိြရပါေရ။ မျမင္စတ္ဖူး ျမင္စတ္ဖူး အဂုမွေရာက္ေတသိဆိုခါ ေကာင္းအထူးအဆန္း ဆာက ၾကည့္ရပိုင္တိြကတ္ပါဖို.လားမသိ။ သတိထားပါေယ ယင္းခ်င့္ေစာ္ အရိုက္မတတ္ေက တရားစဲြလို.ရပါေ၇။ ကို္ယ္ကလားလို. မထိ မကိုင္ခီတိုင္း ၾကည့္ခ်င္ပိုင္ မ်က္လံုးျပဴးပါေအာင္ ၾကည့္လို.ရေရ မထင္ပါေက့။

ေအေနရာမွာ တစ္ခုေျပာခ်င္ေစာ္က အတိုအျပတ္ အဝတ္အစားရဲေသာ မမေခ်တိ အမ်ားစုေစာ္ ပါတီတက္၊ ကလပ္လား၊ ေဆးလိပ္ေသာက္၊ အရက္ေသာက္ လုပ္ေတ၊ ရည္းစားမ်ားတတ္ေတ ဆိုေက လက္ခံပါလာ ဆိုေက အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ လက္ခံပါေရ လို.ဝန္ခံရပါဖို.။ အမ်ားစုလို. စကားခံ ထားပါေရ။ အားလံုးမဟုတ္ပါ။ အဓိက က စတီရီယို တိုက္ပ္ လုပ္ပစ္ကတ္လို. ရွိပါဖို.။ အကၽြန္ ကာကြယ္ ေျပာဆိုနီေရ အခ်က္အလက္ေစာ္ မမေခ်တေယာက္ ကာလ ေဒသ အေလ်ာက္ ကိုယ္ဝတ္ခ်င္ေစာ္ကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဝတ္စားႏိုင္ခြင့္ရွိျခင္း တစ္ခုတည္းရာ ပါျပီးေက အရက္ေသာက္ခြင့္ပါမစ္ေတာင္းနီေစာ္မဟုတ္ပါဂါး။  ပါတိတ္ေခ်ဝတ္ သနပ္ခါးေခ် ပကြက္ကြက္ ျပီးေက ဝမ္းၾကီးလားေရ ရြာက မမေခ်တရွိေစာ္ကို မမိပါေက့။ စတီရီယို တိုက္ပ္ လုပ္ေစာ္ကို နည္းနည္းေလ်ွာ့ဖို.လုိေရ လို.ထင္ပါေရ။ ထမီေခ်နဲ. ပါးကြက္ေခ်နဲ.နီေစာ္ကို မကန္.ကြက္ပါ။ အကၽြန္ေလ့ ကိုယ့္ျပည္ကို ျပန္ေက ထမီနဲ. ပါးကြက္နဲ.နီပါေရ။ တကယ္လို. မမေခ်တိ ထိမ္းသိမ္း သင့္ေရဆိုေက အရက္ေသာက္ေစာ္ တိ၊ ဆလိပ္ေသာက္ေစာ္တိ၊ ေယာက်္ားတကာ နဲ. အတဲြမ်ားေစာ္တိကို ဆဲြလို. ထိမ္းဖို.ေျပာရပါဖို.။ ပါတီလားေစာ္ေရ လံုးဝမေကာင္းလို.လက္မခံပါ။ ကိုယ့္ပါးမွာ ဇာတ္ပဲြလားေရ သေဘာနဲ.တတူပါရာ။ ကိုယ့္ေစာ္ကို ကိုယ္ထိမ္းႏုိင္ဖို.ရာ အေရးၾကီးပါေရ။ အခုက အတိုေခ်ဝတ္ေကပင္ ကိုယ့္သိကၡာထိမ္းကတ္ပါပ်င္နီကတ္ခါ ေအလူ စာမတတ္လီလာခ်င့္လို. ခံစားရပါေရ။

မမေခ်တိဖက္ကေလ့ ပ်င္သင့္ေစာ္တိ ရွိပါေရ။ အခုေခတ္မွာ ေတာ့ အတဲြမ်ားေစာ္ေပါ့။ ၾကားရပါေရ အမ်ားၾကီးပါရာ။ မယူပဲ တတူနီေရအေၾကာင္း၊ တေယာက္လက္က တေယာက္ေျပာင္းလခေရအေၾကာင္း။ ၃ေယာက္ေလာက္ ရည္းစားရွိမွ ဂုဏ္တက္ေတလို. ထင္ေၾကာင္း။ ယင္းခ်င့္တိကေတာ့ နည္းနည္းလြန္လားဗ်ယ္ထင္ပါေရ။ အဓိက က ကိုယ္က်င့္တရားနဲ.ပတ္သက္ျပီးေက မေဖာက္ဖ်က္ဖို.လိုပါေရ။ အမိ အဖ ဂုဏ္သိကၡာ ကိုထည့္လို.တြက္ရပါဖို.။ အကၽြန္.အမိအဖေစာ္ ေထာ ခိုင္ေဝဇံ မီနီစကပ္ဝတ္လို.လတ္ေဟး ေအပိုင္ေလ့ရွိလာ ဆိုလို အကၽြန္.ကို ဆဲဖို.အမိအဖမ်ဳိးမဟုတ္ပါ။ အကၽြန္..အသက္အရြယ္မွာ ကိုယ့္အဝတ္အစားကို ကိုယ့္စိတ္ၾကိဳက္ဝတ္ခြင့္ရွိေရ။ ငါ့သမီးေစာ္ ညဏ္နဲ. ပညာနဲ. အတိုင္းထက္အလြန္လုပ္ဖို.မဟုတ္လို. ယံုပါေရ။  အမိရို.ရွိကေတာ့ အကၽြန္ေလ့ မဝတ္ပါ။ ေအး နင့္သမီးမွာ ရည္းစား ၃ ေယာက္ေလာက္ရွိေရ လတ္ေထာ၊ မူးလို. ရူးလို.ေထာ ဆိုေကေတာ့ ဒံုးပ်ံစီးလို. ရခိုင္အလံလႊင့္လို. ဓါးကိုင္လို. လိုက္လာကတ္ဖို.။

အိမ္း ေအပိုင္ေစာ္ စာကို ေအအမ္ပီမွာ တင္ပစ္ခီေက ဘေလာက္ အဆဲခံရေမ မသိ။ အခုကိုယ့္ဘေလာ့မွာကိုယ္ ဆိုခါ အေရးမၾကီး။ း) ေအအမ္ပီေလ့ ႏိုင္ငံေရး ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ ပံုစံ ျဖစ္လားဗ်ယ္လို.ေျပာပါယင့္။ ေကာင္းပါေရ။ အားလံုးသူ လက္လွမ္းမွီေရ ႏိုင္ငံေရး ဘေလာ့တစ္ခုျဖစ္လီေကေလ့ ေကာင္းေရမဟုတ္ပါလားေရ။ အကၽြန္.အေနနဲ. ဆိုေက ေတာ့ ေအအမ္ပီကို ဝင္ပစ္ခီလုိ. ရခိုင္ကို တေဖ့ေခ်ပိုလို. ခ်စ္လာေရလို. ေျပာလို.ရပါေရ။ ေအကနီ ေအထက္ အဆ ေအာင္ျမင္ပါစီလုိ. ဆုေတာင္းပီးလိုက္ပါယင့္။ ေယေကေလ့ ရခိုင္သားတိ ရခိုင္သမတိ အဝတ္အစား ကိုနားလည္ပီးႏုိင္ပါစီလို.ေတာ့ ဆုမေတာင္းဗ်ယ္။ ဆုေတာင္းေကေလ့ နားလည္ႏိုင္ဖို.မဟုတ္ဆိုေစာ္ကို သိလို.။ နားမလည္ပီးႏိုင္ေကေလ့ အေျပာင္းအလဲတိကို ရင္နာနာနဲ. ထုိင္ဆဲရံုကလြဲေက တခုေလ့လုပ္လုိ.ရလီဖို.မဟုတ္။  ေျပာင္းစရာရွိေစာ္တိကေတာ့ ေျပာင္းလီဖို.ေစာ္ပါရာေယ။

ခိုင္ေဝဇံ