အကၽြန္ရို. ရခိုင္သမတိ ဇာခါ မွ အလွဆင္ကတ္ပါဖို.ေလး။


ရခိုင္သမတိ ဇာခါမွ ဖက္ရွင္ဆိုေစာ္ကို နားလည္ပါဖို.ေလး။


အကၽြန္ရို.အေခ်ခါ တခါေလ့ မိပ္ကပ္မလိမ္းပါ။ သနပ္ခါးရာလိမ္းေရ။ မိတ္ကပ္ကို လိမ္းရဖို.ေျပာေရ အိမ္မွာေတာင္မရွိ။ အပ်ဳိေခ်ျဖစ္ခါ  ပရိုမီနာ ေလာက္ အာခ်ီေလာက္ နိမ္းရေက ေကာင္းဟုတ္ဗ်ယ္ထင္ခေရ။ မိတ္ကပ္လိမ္းရဖို.ေစာ္ကိုေလ့ ရွက္ေတ။ လြလီလြလြ မမေခ်တိရာ နိမ္းေရ၊ မိတ္ကပ္နိမ္းနီဗ်ယ္ေထာ လင္လိုနီဗ်ယ္လား နဲ.ပင္ အိမ္ကလူၾကီးတိ ပမွာ အေျပာခံရေရ။ ကိုယ္က အသားေခ်ကေလ့ မည္းနဲ.ဆိုခါ မိတ္ကပ္နဲ. နွုတ္ခမ္းဆိုးတင္လိုက္ေကပင္ ကုလားမပိုင္ဂါနဲ.ပင္ အေျပာခံရေရ။ လွခ်င္ ပခ်င္ေရ စိတ္ကို ခ်ဳိးႏွိမ္ခံရေရ။ လက္ခံပါေရ။ ဆယ္တန္းထိ၊ ဇကုန္ တကၠသုိလ္ထိ။ မျဖစ္သင့္ေစာ္ မျဖစ္ေအာင္လို. တားသင့္ေစာ္ကို တားေရလို.။ ယေဂေလ့သင့္ မမေခ်တိကို ႏွုတ္ခမ္းဆိုးေခ် ဆိုးေကပငါ လင္လိုနီဗ်ယ္လား ဆိုေရ အေျပာမ်ဳိးနဲ. တားေစာ္ မွားေရလို.ထင္ပါေရ။ ဆင္သင့္ေရ အခ်ိန္မွာ ဆင္ခြင့္ပီးရဖို.။ ျပင္သင့္ေရ အခ်ိန္မွာ ျပင္ခြင့္ပီးရဖို.။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဆင္ဆင္ျပင္ျပင္ လန္းလန္းဆန္းဆန္း နီတတ္ေအာင္ေတာင္မွ သင္ပီးရဖို.။

ယေဂ အဂုဝါ တကၠသိုလ္ေလ့ ျပီးဗ်ယ္။ အလုပ္ေလ့ ဝင္ဗ်ယ္။ ယေဂေလ့ သင့္မဆင္တတ္ မျပင္တတ္ ေစာ္မမေခ်တိ ေကာင္းအမ်ားၾကီးပါဂါ။ ႏိုင္ငံျခားကို ေရာက္ေကေလ့ မဆင္မျပင္ မဝတ္တတ္ မစားတတ္ (မဝတ္ခ်င္ မစားခ်င္လို. ရိုးရိုးေခ်လို. အကၽြန္မယူဆပါ) ကားရီးကားရား ဇာျဖစ္လုိ. ဝတ္ကတ္ပါသိေလ။ ကိုယ့္စိတ္က ရခိုင္သမေခ် တေယာက္ ေတာ္ေစာ္ လွေစာ္တိြခ်င္ပါေရ။ တခ်ဳိ.က နင္ရို.မွာ  Natural Beauty ရွိျပီးသား တခုေလ့ Artificial တိကူဖို.မလိုလုိ. ေျပာကတ္ပါလိမ့္ေမ။ မွတ္ထားပါ ယင္းပိုင္ေျပာေစာ္ မနာလိုလို.။ နဂိုယေလာက္လွေက သင့္တင့္ေရမိပ္ကပ္တိ ပ်င္လိုက္ေက ဘေလာက္ လွလီပါဖို.ေလး။ ျမန္မာဝတ္စံုပင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ဂ်င္းေဘာင္းဘီ တီရွပ္ပင္ျဖစ္ျဖစ္ လုိက္လိုက္ဖက္ဖက္ သင့္ေတာ္ေရ အဆင္အသီြးကို ဝတ္တတ္ေက ဇာေလာက္လွလီပါဖို.ေလး။  Natural Beauty မရွိေကေလ့သင့္ ကိုယ္နဲ.လိုက္ဖက္ေတ မိတ္ကပ္နဲ. ေတာ္ရံုသင့္ရံု ျပင္ေက နဂိုရုပ္ထက္ အမ်ားၾကီးထြက္ပါေရ။  ကိုယ့္မွာ Confidence အမ်ားၾကီးပိုရွိေရ။ ဇာတ္သမပိုင္ မိတ္ကပ္တေတာင္ေလာက္ တင္ဖို.ေျပာနီေစာ္ မဟုတ္ပါ။

ရခိုင္သမတိ မဝတ္တတ္ မစားတတ္ေက ကိစၥမွာ ရခိုင္သားတိစနက္အမ်ားၾကီးပါပါေရ။ ရခိုင္သားတိမွာက ကုလားစိတ္ပိုင္ပါဗ်ယ္။ ဘူမျခဳပ္ခိုင္းေစာ္ရာ ရွိပါဖို.။ Ideal မယားဆိုေစာ္ ခဲဝါဥေဖြးလုိ.နိမ္းလို. ပါတိတ္ေခ်ဝတ္ပ်ယ္ လင္လာေစာ္ ေစာင့္ ၊ ဆဲေကခံ ခိုင္းေကလုပ္ေက မယားေကာင္းလို. သတ္မွတ္ပါေရ။ ယင္းခ်င့္ေတာင္မက ဝတ္ေစာ္စားေစာ္ မမေခ်ရွိေက လြမလို. ကဲ့ရဲ့ရွဳံ.ခ်တတ္သိေရ။ အဂုေတာ့ အယင္ကေလာက္ မဆိုးပါဗ်ယ္။

ႏိုင္ငံျခားကုိေရာက္လို. အတိုဝတ္ရဖို. အျပတ္ဝတ္ရဖို. ဘီကီနီဝတ္ရဖို.လို. မေျပာပါ။ ယေကေလ့ ဝတ္ေက ဇာျဖစ္ေလလို. မီးခ်င္ပါယင့္။ ႏီြရာသီမွာ အတိုဝတ္ေစာ္အဆန္းပါလား။ ကမ္းေျခလားလို. ဘီကီနီဝတ္ေစာ္ အဆန္းပါလား။ ေအမွာ ၇ီကူးကန္လားျပီးေက ထမီရင္ကန္.လို. ၇ီခ်ဳိးေမ ဆိုလို. ရပါလား။  အခ်ိန္နဲ.အခါနဲ. လုိုက္ျပီးေက ဝတ္တတ္ေက က်ီဗ်ယ္လို. ထင္ပါေရ။ ယေဂေလ့ ငါႏိုင္ငံျခားက ျပန္လာေရေဟးဆိုျပီး စစ္ေတြ ပိြဳင့္မွာ ဘီကီနီနဲ. ျပီးနီေက ေမွ်ာ္စင္ထက္ကနီ တိုးခ်ေတာင္ ခံရဖို.သိ။ အခ်ိန္အခါသင့္ေကေလ့သင့္ ေနရာ သင့္လာ မသင့္လာၾကည့္ရပါသိေရ။ အဂုက ဘီကီနီထားလို. ၾကိဳးတေခ်ာင္း အင္းက်ီဝတ္ေကပင္ အဘာေလး ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမွုကိုသတိရကတ္ပါ၊ ရိုးရာကိုသတိရကတ္ပါ။ မမေခ်တိ မေလာ္လီကတ္ပါေက့ နဲ.ပင္ ၾကားရပါေရ။ ေခတ္ဆိုေစာ္ကို မိနီကတ္ပါေရဂါ။

ရိုးရာကို တခ်ိန္လံုး စဲြနီလုိ.မရပါ။ မ်က္စိဖြင့္ၾကည့္ပါ။ တကမၻာလံုးေျပာင္းလဲနီေစာ္ပါ။ လူမ်ဳိးစုတိုင္း ၾကံဳနီရေစာ္ ကိစၥပါရာ။ သင့္ေတာ္ေရပိုင္လုိက္ျပီးေက Adept လုပ္ဖို.အခ်ိန္လို.ထင္ပါေရ။  ငါရခိုင္သား ရခိုင္လူမ်ဳိးတိုးတက္ေအာင္ၾကိဳးစားေမ နင္ရို.ရခိုင္သမတိတခုေလ့ လုပ္ဖို.မလို အိမ္မွာနီကတ္ အျပင္မထြက္ေက့ဆုိေစာ္ အေတြးမ်ဳိးထက္ ကိုယ့္ဒူးကိုယ္ခၽြန္ ရခိုင္သားနဲ. ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေရ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မွုရွိေရ၊ စိတ္ဓါတ္ခိုင္မာေရ တက္ၾကြေရ ရခိုင္သမတိကို လက္တဲြေခၚရပါဖို.မဟုတ္ပါလာ။ ေအရခိုင္သမလွေရ၊ ရခိုင္သမေခ်မိုက္ေတေထာ၊ ဝတ္တတ္စားတတ္ ျပင္တတ္ဆင္တတ္ေတ ေတာ္ေရ ဆိုေက ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ယူႏိုင္ရဖို. မဟုတ္ပါလား။ အဂုက ဆန္.က်င္ဘက္ပါဂါ။

အဂုေတာ့ ျပင္ျပင္ဆင္ဆင္ ဝတ္တတ္စားတတ္ေတ ရခိုင္သမေခ်တိ မ်ားလားေစာ္ကိုတိြလို. ဝမ္းသာရပါေရ။ ေထာ ငရို.ရခိုင္သမေယ တပ်င္းမိုက္ေတလုိ. ေျပာလို.ရပါေရ။ က်န္ေစာ္ ေတာ္ရိေတာ္ေရာ္ အလွအပကို စိတ္မဝင္စား ျဖစ္ေတပိုင္ ဝတ္ေမ အေရးမၾကီးလို. ထင္ေရ ရခိုင္သမေခ်တိကိုေလ့ ေျပာခ်င္ပါေရ။ မိတ္ကပ္ ၅ မိနစ္ေလာက္ အခ်ိန္ယူျပီးျပင္ဖို.မခက္ပါ။ ေဖ့သာေလ့မကုန္ပါ။ အဝတ္အစားကို တံုးတိၾကီးမဟုတ္ပဲနဲ. လိုက္ဖက္ေစာ္ကို တဲြလို.ဝတ္ဖို. မခက္ပါ။ အကၽြန္ရို.ေစာ္ ႏိုင္ငံျခားမွာ ေယာက်္ားတိနဲ. ရင္ေဘာင္တန္းျပီးေက လုပ္နီေရ Professional , Mature ျဖစ္ေတ မမေခ်တိပါ။ လူၾကားသူၾကားမွာ Impressed ျဖစ္ေအာင္ ဝတ္တတ္စားတတ္ဖို. ကိုယ့္ကိုယ္ကို ၾကည့္ေကာင္းေအာင္ျပင္တတ္ဖို. လိုကို လိုပါေရ။

ေအဘေလာ့ပို.စ္ကို ရီြးခ်င္ေစာ္ နွစ္နဲ.ခ်ီနီပါဗ်ယ္။ အဂုမွရီြးျဖစ္ေတ။ ေနာက္ထပ္ေလ့ အကၽြန္ရီြးဖို.စိုင္းစားထားေစာ္ရွိပါေရ။ အဝတ္အစားအေၾကာင္းပါ။ ကိုယ္ယေလာက္ထိ မသိေကေလ့သင့္ျပိန္းေတာမွာ ဓါးက ၾကည့္ပါေမေဒ။ ရခိုင္ဖက္ရွင္ ဘေလာ့ဂါလို.မရွိိသိပါဂါ။ မမေခ်တိထဲက တစ္ေယာက္နွစ္ေယာက္ေလာက္ ထျပီးလုပ္ေက ေကာင္းပါဖို.။ မမေခ်တိကို ဘေလာ့မွာမ်ားမ်ား Active ျဖစ္စီခ်င္ပါေရ။ အစားအေသာက္အေၾကာင္းကို အျမဲတမ္းရီြးနီလို.မရခါ နည္းနည္းပါးပါး ေတာ့ပစ္ ေျပာင္းၾကည့္ေစာ္ပါ။ အလုပ္မ်ားနီလို. ထိုလုပ္စား ေအလုပ္စား လုပ္လို.မရခါ ေနာက္ထပ္ ရခိုင္စာ  ပို.စ္က မတင္ျဖစ္ျဖစ္နီပါေရ။ မၾကာခင္ တင္ႏိုင္ဖို.ထင္ပါယင့္။ း)

ခိုင္ေဝဇံ