ဓညဝတီ နာမည္နဲ. ရခိုင္ဆိုင္တစ္ဆိုင္ စီးတီးေဟာမွာ ဖြင့္လိုက္ပါဗ်ယ္။

ေအနိခါ ေရာက္ခီပါေရ။ ဆိုင္ရွင္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းလို. ဝမ္းသာပါေရ။ အကၽြန.္အရုပ္ ကိုျမင္ေစာ္နဲ. ရခိုင္သမမွန္း တန္းသိေရ ။မည္းလို.တံုးလို. ျဖစ္လို.လားမသိ။ ဆိုင္က ထင္ထားပိုင္ စားေသာက္ဆိုင္ မဟုတ္ပါ။ ကုန္စံုဆ္ိုင္နဲ. ေငြလဲႊ အဓိက လုပ္ေတဆိုင္ပါ။ ယေဂေလ့ ဂံုးသုပ္၊ ေက်ာက္ပြင့္သုပ္၊ ငနီတူေျခာက္သုပ္နဲ. ရခိုင္မုန္.တီရေရလုိ.ေျပာပါေရ။ ရခိုင္မုန္.တီက စနီ၊ တနင္းဂႏြီမွ ရပါေရလတ္။ ျမည္းၾကည့္ခ်င္လုိ. ဂံုးသုပ္တစ္ပဲြမွာစားခပါေရ။ စစပ္ေခ်လို. ေျပာလုိက္ျပီးေက မ်က္ခံုးတိ ခလွဳပ္လွဳပ္ေခ်တိြလခပါေရ။ ရခိုင္သမ လက္ရာ စစပ္ေခ်ဆိုဆိုေစာ္ လွ်ာတိုပါလီေအာင္ စပ္ဖို.လားမသိ ဆိုျပီးေက။  သုပ္ပီးလိုက္ေစာ္ က စားလို.ေကာင္းပါေရ။ ရခိုင္သုပ္ပါ။ ဟုတ္ပါယင့္ ေသခ်ာပါေရ။ ငရုတ္သီး၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ငပိ စေကေခ်နဲ. ေထာင္းျပီးေက ဆား အခ်ဳိမွုန္.အတန္နဲ.  သံပရာသီးအားရပါးရ ဆမ္းလို. သုပ္ေစာ္ပါ။ တစ္ပဲြကို ၃ က်ပ္ပီးရပါေရ။  ၾကက္သြန္က ေတာ့ မနည္းမဟုတ္မ်ားပါေရ။ ဂံုးတိအားလံုးကို ကုန္ေအာင္စားျပီးေက  ၾကက္သြန္တိကို မစားႏိုင္ေရအတြက္ ယင္းအတိိုင္းထားခရပါေရ။ ၾကက္သြန္ေလွ်ာ့ျပီးေက နံနံပင္ေခ်ပိုထည့္ပီးေက ေကာင္းဝမ္းသာပါဖို.ေထာ။ ၇ခိုင္မုန္.တီကို ျမည္းၾကည့္ခ်င္ပါယင့္။ စနီနိ လားဖို.လို.စိတ္ကူးပါေရ။ း) နိခင္းဖက္အားေက။ 


ဓညဝတီဆိုင္အရွိတတည့္မွာ သူငယ္ခ်င္းဆိုင္ရွိေရဆိုခါ ယင္းဆိုင္မွာ ထိုင္ျပီးေက လွမ္းလို. ဓါတ္ပံုရုိက္ယူခပါေရ။ စကၤာပူ ပထမဆံုး ရခိုင္ဆိုင္ဖြင့္ေစာ္ျဖစ္ေတ အတြက္နဲ. စီးတီးေဟာမွာ ဆိုင္ဖြင့္ထားေရ သူငယ္ခ်င္း တရုတ္၊ ကုလား၊ မြန္၊ ဗမာ၊ ရွမ္း၊ ကရင္ တိကို အနည္းဆံုးျပလို.ရပါဗ်ယ္။ ကိုယ့္ဆိုင္မဟုတ္ေတာင္မွ ေထာ င၇ို. ရခိုင္ဆိုင္ေလ့ ရွိယင့္လုိ.။ ရခိုင္သားအားလံုး လားလို. အားပီးခီဖို. မမိပါေက့။ ဓါတ္ပံုထည့္ပီးလိုက္ပါယင့္။


ခိုင္ေဝဇံ