အစားအေသာက္ တိ မတင္ေစာ္ၾကာဗ်ယ္ျဖစ္လို.  အယင္က ရိုက္ျပီးေက မတင္ျဖစ္ေစာ္ ပံုေခ်တိ စုျပီးေက ျပန္တင္ပီးလုိက္ပါေမ။

အမဲအူငရုတ္ခ်က္

ငရုတ္သီး စပ္စပ္ ခ်ဥ္ပေပါက္နဲ. အရီးမ လက္ရာပါ။ ခ်က္နည္းကို ျပန္လို.သင္လိုက္အံုးေမ။ေျမာက္ညြန္.ဟင္းရည္ေသာက္

ရွားရွားပါးပါး ေျမာက္ညြန္.ကို အိမ္နားက စ်ီးေခ်မွာ လားတို.တိြခီလို. အားရဝမ္းသာ ဝယ္ရပါေရ။ ျမတ္ရွင္လာဖို.လို. ဟင္းခ်က္ဖို.ပ်င္နီေစာ္ နိက။ ခ်ဥ္ဟင္းေလ့ မခ်က္ခ်င္။ သရက္သီးငပိေထာင္းထားဗ်ယ္။ အခ်ဥ္ပါဗ်ယ္။ ယေဂ ေျမာက္ညြန္.ေခ်က္ို ငပိစေကေခ်နဲ. အခ်ဳိခ်က္ဖို.စိတ္ကူးဗ်ယ္ အခ်ဳိခ်က္ပလိုက္ပါယင့္။ ေမေမစီယင္းပိုင္ခ်က္ေတ။ အခ်ဥ္ခ်က္ေက ေျမာက္ညြန္.ခ်ဳိေစာ္ကို မသိလိုက္ပ်ယ္လတ္။ ပုဇြန္ေျခာက္တစ္ေကာင္ႏွစ္ေကာင္ထည့္ေရ။ ပုဇြန္စိမ္း ၂ေကာင္ကို အျမွဳိးရေအာင္ ပိုင္းလို.ထည့္ေ၇။ ၾကက္သြန္ျဖူစေက ေခ်ပါေထာင္းလို.ထည့္ေရ။ ဟင္းရည္ယင္လို. ဆူေရအခါမွ ေျမာက္ညြန္.ကိုထည့္ေရ။ ငရုတ္သီးစိ္မ္း ၂ ပိုင္းခ်ဳိးလို.ထည့္ေရ။ ၅ မိနစ္ ေလာက္ရာ ထည့္ရေရ။ က်က္ပါဗ်ယ္။ ခ်ဳိ က ခ်ဳိနဲ.။ ျမတ္ရွင္ေတာင္က နည္းယူလားသိေရ။ း)

ေဒါင္းေျပာက္

ေဒါင္းေျပာက္အိုးကပ္ေခ် ခ်က္ျပီးေက အိမ္က ထည့္ပီးထားေစာ္ပါ။ ကိုယ္ကေတာ့ ခ်က္ဖို.မတတ္သိ ငါးအိုးကပ္ေခ်ကို။ ခ်က္ၾကည့္ရဖို.သိ တစ္ရက္။


ဂဏန္းအေႏႊးခ်က္

ယင္းခ်င့္ေလ့ အိမ္ကပို.ေစာ္ဗ်ယ္ ။ လတိုင္း ဂဏန္း ပို.ပီးပါေရ။ ေအမွာ စ်ီးၾကီးက မရွိ ဝယ္လို. မစားႏိုင္။ း(ငရုတ္သီးေထာင္းနဲ. တို.စရာ

မပါမျဖစ္။ သရက္သီးေထာင္းထားေရ။ တို.စရာက ခရမ္းသီးျပဳတ္နဲ. သခြားသီးၾကြပ္ၾကြပ္ေခ်တိ။ း)

အင္း စားပလိုက္ေစာ္ ၁ ေယာက္သံုးေလာင္ဗြန္းစီ က်မနားေယ။ ရီြးယင္းနဲ.ေတာင္ ဝမ္းဆာလခေရ။ အရာတစ္ေခါက္ထမင္းေပါင္းစားဖို. ျမတ္ရွင္ကိုေခၚရဖို.။

ေနာက္တရက္ပိတ္ခါမွ ထမင္းေပါင္းခ်က္စားလီဖို.ဗ်ယ္။ အမဲသား အရြတ္တိကို အားရပါးရ ငရုတ္သီး စစပ္နဲ. ရခိုင္ခ်က္ခ်က္ေမ။ ေမေမပက နည္းေတာင္းထားဗ်ယ္။ ဟင္းအရံကေတာ့ ယင္းနိ ရွာလို.၇သမွ်ဗ်ယ္မနားေယ။ ၾကိဳတင္လို. လက္တို.ထားေမဂါး ျမတ္ရွင္ရို. ဇံဇံရို. ခင္ဥမၼာထြန္းရို. ေက်ာ္ျဖိဳးေဝရို.ကို လက္တို.ထားေမ ေဒဂါး။

စားႏုိင္ေက ကိုယ့္ဖို.
ခိုင္ေဝဇံ