ေမေမလာခက လုပ္ပီးပခေစာ္ေခ်တိပါ။

အထူးအဆန္းမဟုတ္ေကေလ့ ကိုယ့္ေစာ္ကိုယ္ ေတာ္ရံုတန္ရံုလုပ္စား ျဖစ္ေစာ္တိမဟုတ္ခါ ေခါက္ဆဲြေလာင္ဗြန္းကို ျမင္လုိက္ေစာ္နန္. ေရႊရေစာ္ထက္ေပ်ာ္ေရ။

ကိုယ္ရို.ပမွာ သၾကၤန္ခါဆိုေက ၾကာဇံကို ယင္းပိုင္ဗ်ယ္အားရပါးရ သုပ္ေတမဟုတ္ပါလားေယ။ အိမ္မွာ သၾကၤန္ခါ အိမ္သား တေယာက္ေယာက္ အစာတက္ပ်ယ္ဆိုေက မုန္.ခ်ဳိေခ်လုပ္ျပီးေက ဘုရားကပ္၊ ျပီးေက ေအ ေခါက္ဆဲြ မဟုတ္ေက ၾကာဇံကို အျမဲတမ္းသုပ္ျပီးေက အိမ္တိုင္းလိုက္လို.ဝီပါေရ။

ခ်က္နည္းကေတာ့ ထူးထူးျခားျခားမဟုတ္ပါ။ ဆီခ်က္ေတအခါ အေရာင္တင္နဲ. ငပိနဲ.ထည့္ခ်က္။ ျပီးေက ၾကက္သြန္ေၾကာ္၊ ၾကက္သြန္စိမ္းနဲ. ၾကက္ဥျပဳတ္ပပါးေခ်လွီးျပီး အုပ္ထားေစာ္။ ေျပာခါလြယ္ေရ။ ကိုယ့္ေစာ္ကို လုပ္ၾကည့္လုို. အခ်ိန္အဆ မတတ္ေက ပ်က္ပ်ယ္ေယ။

ေမေမ ျပန္လခေကေလ့ သတိရပါေရ။ အမိေအေခါက္လာခါ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ထားလိုက္ရပိုင္မတိြ။ တခုကိုေလ့ အလွပ မလုိက္ပို.လိုက္ရ။ တခ်ိန္လံုးအလုပ္ထဲမွာ။ ျပန္လာေက အိပ္ပ်ယ္။ ရုန္းနီရ ကန္နီရေစာ္ကိုး ဘဝမွာ။ ေနာက္နွစ္ပ ေလ။ ေနာက္ႏွစ္ခါေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ ေမေမလာေရတစ္လ သမီးလိမၼာ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ပါဖို.။


စားႏိုင္ေက ကိုယ့္ဖို.
ခိုင္ေဝဇံ