ပဒဂါသီးသုပ္ စားဖို. ပါးစပ္ တျပင္ျပင္နဲ. ျဖစ္နီေစာ္ တစ္ႏွစ္ေလာက္ ရွိဗ်ယ္။ လူမစုမိေစာ္နဲ. စကၤာပူမွာ ပဒဂါသီး အစိမ္းရွားေစာ္နဲ. တခါေလ့ မလုပ္စားျဖစ္။ ညမေခ် ခင္ဥမၼာထြန္း နဲ.  Facebook မွာ တိြတုန္း ေျပာလုိက္ေတ။ ပဒဂါသီး သုပ္စားကတ္ေမလို.။ ရပါေရ မမ လူစုလုိက္ပါေမ။ စနီနိရာ ၃နာရီေလာက္အိမ္ကို ပါလတ္ပါလတ္။ ယေဂ သဂါတြင္းက်ေစာ္ဗ်ယ္ မဟုတ္ပါလားေယ။

စနီနိခါ သံုးနာရီေတာင္မထိုးသိ စားပါလခေရ။ ယျပီးေဂ ေအာက္ထပ္က ဆိုင္ က ခ်ယ္ရီသီးေခ် ၾကက္ေမာက္သီးေခ် အစပ္ေျပစားရေအာင္လို. ဝယ္ခေရ။ ခင္ဥမၼာထြန္း ပဒဂါသီး ႏွစ္လံုးနဲ. က်င္ကြင္းလို.ရာတိြပါေရ။ တေယာက္ေလ့မေရာက္သိ။ ပုဇြန္ေျခာက္ရီစိမ္၊ ငပိ အားရပါးရ တစ္တံုးနဲ. ငရုတ္သီးမီးဖုတ္ တစ္ပံုအနားမွာတိြေရ။ လာ ယေဂ အခံြသင္ကတ္ေမ ဆိုျပီးက ပဒဂါသီးတစ္လံုး အယင္ကိုင္ေရ။  ဓါးက တံုးေရ ဆိုေစာ္မွာ သူပါကိုယ္ပါ ေခၽြးပျပိဳက္ျပိဳက္က်ပါေရ အခံြသင္ေစာ္။  ေပါက္ဖို.လားဆိုမွာ မေပါက္မမတဲ့။ အတံုးေခ် အတံုးေခ် လွီးဖို.တဲ့။ ကိုယ္ကပဒဂါသီးဆိုေက ေပါက္မွ စားေကာင္းပိုင္တိြေရ။ ယေဂ ကိုယ္က ေပါက္ သူက အတံုးေခ် လွီးနဲ.ပင္ နွစ္ေယာက္ ခ်င္ဆီပ်င္ကတ္ပ်ယ္မနားေယ။ စကားေလ့ တေျပာေျပာနဲ. ၄နာရီထိုးဗ်ယ္ တေယာက္ေလ့ မေရာက္။ ရခိုင္သားနာရီ။ း)


တနားနီမွာ ကံဆိုးသူေမာင္ရွင္ ခင္ေမာင္ဦး ေရာက္ပါလတ္ပါေရ။ လုပ္နီေစာ္ တစ္နာရီရာ ရွိေရ လက္ကားရား ျခီကားရားနဲ. လုပ္နီကတ္ေစာ္ ပဒဂါသီး ေပါက္ေစာ္ အလုပ္မျပီးသိ။ ထိုကေလေခ်လာေစာ္နဲ. ကယ္တင္ရွင္လာပိုင္ ေကာင္းဝမ္းသာလားေစာ္ပါရာမနား။ ယေဂ ၃ ေယာက္ဝိုင္းလို. လုပ္ပစ္ေက စေကယင္လားပါေရ။ ပဒဂါသီး ႏွစ္လံုးကို ေလာက္ဖို.လားမေလာက္လား စိုင္းစားနီေစာ္ ဒံုျပတ္ရေရ။ ယျပီးေက ငရုတ္သီး တစ္ဒံု ေထာင္းေရ။ ပုဇြန္ေျခာက္ေထာင္းျပီးေက ငရုတ္သီး ငပိနဲ. အရာေရာလို.ေထာင္းေရ။  ၾကက္သြန္ျဖဴ အၾကီးမသန္ တစ္ဥ နဲ. ငရုတ္ေကာင္းက တစ္ပံုေထာင္းေရ။ ယင္းခါကပင္ အနံ.က မီြွးနီပါဗ်ယ္။  အားလံုးေထာင္းျပီးေစာ္နဲ. မင္းဂ်ဳိးသီး အပိ ကို ရီနဲ. ပပ်စ္ေခ် ေဖ်ာ္ပလိုက္ေတ။ ယျပီးေက နယ္ဖို. အဆင္သင့္ျဖစ္ပါဗ်ယ္။ ၅နာရီထိုးပါဗ်ယ္ တစ္ေယာက္ေလ့ မေရာက္သိ။

ရခိုင္မုန္.တီ ဟင္းရည္ထုပ္ (အသင့္စား) တစ္ထုပ္ကို ခင္ဥမၼာထြန္း အိမ္က အမ တစ္ေယာက္ကလာပီးေရ။ ယင္းခ်င့္ကို ရီထည့္ျပီးေက ဟင္းရည္ေဆာက္။ ယျပီးေက ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ငရုတ္ေကာင္း၊ ပုဇြန္ေျခာက္ေထာင္းဗ်ယ္ထည့္ပလိုက္မွာ ေကာင္းစားေကာင္းထမန္းဟင္းရည္ ျဖစ္လခေရ။ ပဒဂါသီးကေတာ့ သုပ္ဖို.အဆင္သင့္ျဖစ္နီဗ်ယ္။ မ်ားလို. ႏွစ္ဒံုခဲြလို.သုပ္ရေရ။ ေရာလို.သုပ္ဖို. မုန္.တီဖတ္ေလ့ အဆင္သင့္ျဖစ္ပ်ယ္။ ပဒဂါသီးထည့္။ ငရုတ္သီး ငပိ ၾကက္သြန္ျဖဴ ငရုတ္ေကာင္း ေရာလို.ေထာင္းထားေစာ္ တစ္ဝက္ ကိုထည့္၊ မင္းဂ်ဳိးသီးအရည္ တစ္ဝက္ထည့္ျပီးေက ေရာလို.ေမႊ ပလိုက္ေတ။ အနံ.က ေဆာင့္လုိ.တက္ပါေရ။ အနွစ္ႏွစ္ ကာလ က စားခ်င္နီေသာ္ ရခိုင္ပဒဂါသီးသုပ္အနံ.။ မႊီးလို. ၾကိဳင္လို.။ ဆားျမည္းခ်င္လုိ. မရွိဗ်ယ္။ ဆားျမည္းျပီးေစာ္နဲ. ထံုးစံအတိုင္း အခ်ဥ္လိုနီပိုင္ အစပ္လိုနီပိုင္ တိြရည္။ အရာ တေက်ာ့ ငရုတ္သီးနဲ. အခ်ဥ္ ထပ္လုိ.ထည့္ေရ။ ယျပီးေက မုန္.တီဖတ္ထည့္လို. သုပ္ပလိုက္ေတ။ နည္းေစာ္ မဟုတ္တစ္ဒံု။ သုပ္လုိ.ျပီးေစာ္ နဲ. လူတိေလ့ ေရာက္ကတ္ပါဗ်ယ္။ ေနာက္ မုန္.ဖတ္မပါပဲနဲ. ပဒဂါသီးသတ္သတ္ အားရပါးရ တစ္ဒံုသုပ္ပါသိေရ။ ယျပီးခါမွ ဟင္းရည္ေသာက္ေခ်နဲ. စားပလုိက္ေစာ္ ေကာင္းအရသာရွိေစာ္ရာ မဟုတ္ပါလား။

စပ္ေစာ္ကေတာ့ မေျပာပါေက့။ ငရုတ္သီးနည္းနည္းမ်ားလားေရ ထင္ေရ။ း)   အဝင္ပူေရပိုင္ အထြက္ေလ့ ပူပါေရ။ ေနာက္ႏွစ္ရက္ဆက္တိုက္ အိမ္သာနားမွာ ကပ္လုိ.ရာနီရေရ။  ယေဂေလ့လင့္ အရာတစ္ေခါက္ သုပ္စားပါဖို.သိ။ ေတာင္းဆိုေရလူတိကေလ့ အမ်ားၾကီးေထာ။ း) ယင္းခါ စားဖို.ဖိတ္လိုက္ပါေမေယ။

စားႏိုင္ေက ကိုယ့္ဖို.။
ခိုင္ေဝဇံ