ရခိုင္စတိတ္ရွုိးနိ အေၾကာင္းကို ေျပာပါေမေဒ။ ညဇက ၂၀ရက္နိက။ အလုပ္ရွိယင့္သားနဲ. အမ္စီ ယူျပီးေက လားလို.ၾကည့္ခီေစာ္ပါ။ အဝတ္အစားအတြက္ေလ့ အမ်ားၾကီး စဥ္းစားျပီးေက ဝတ္လားပါေရ။ ဟိုေပၚ ေအေပၚလို. အေျပာမခံရေအာင္၊ ရခိုင္သားတိ ေမးမေငါ့ရေအာင္လုိ.။ ယေဂ တက္က္စီနဲ.လားဖို.လို.။ ေယမွာ ဂ်ဴေရာင္း စာၾကည့္တိုက္နားမွာဆိုလို. ရထားနဲ.ပဲလားခေရ။ ပူလိုက္ေတဆိုေစာ္မွာ မေျပာေက့။ ေအကိုေရာက္ခါကပင္ တခါေလ့ ရခိုင္လူအုပ္ထဲကို မလားဖူးခါ ေၾကာက္ပိုင္ လန္.ပိုင္ေတာ့ ျဖစ္နီေရ။

Informatic ေက်ာင္းထဲကို မဝင္ခင္ မီးပိြဳင့္မွာ လူတေယာက္က လာလို.ႏွဳတ္ဆက္ပါေရ။ မခိုင္ေဝဇံ မဟုတ္ပါလာ လတ္။ တခါေလ့ ေလ့ မျမင္ဖူးပါ။ ဟုတ္ပါေရလို.။ ေယမွာ ကၽြန္ေတာ့ကို သိပါလာလတ္။ မသိပါလို. ေျပာမွာ ေအအမ္ပီကပါလတ္။ ေအာ္ ဓတ္ပံု မတင္ရွိေမ။ ကိုယ္က တခါက မျမင္ဘူးပဲနဲ. သိပါလာဆိုလို. ဘေဇာင္ရဖို.။ ဒိဗၺစကၡဳ ရနီေစာ္က မဟုတ္။  ေအာ္ဟုတ္ပါယင့္ဆိုျပီးေက နာမည္ေတာင္ မမီးခရပါ။ မီးစိမ္းေက ပရံုးနရံုးလမ္းကူးလို.ျပီးလာရေရ။


ေရာက္ေစာ္နဲ့ စားဖို.ေသာက္ဖို.လုပ္ကတ္ပါေရ။ လက္မွတ္ျပျပီးေစာ္နဲ. ထမင္းဘူးလာပီးပါေရ။ ဝက္သားနဲ.ခရမ္းသီးနဲ.။ မစားျဖစ္ခပါ။ အိမ္ကစားလာေစာ္ ေကာင္းဝမ္းတင္းနီလို.။ ဓါတ္ပံုေတာ့ရိုက္ယူခေရ။ လူတိ ဟုိနားမွာ တစု ေအနားမွာ တစုနဲ. ကိုယ္မ်က္ႏွာျမင္ဖူးေရလူတိ အမ်ားၾကီး။ တခ်ဳိ.ကလည္း ျပံဳးရံုျပံဳးျပေရ။ တခ်ဳိ.ကလည္း ကိုယ့္ကုိေခ်ာင္းၾကည့္ျပီးေက ကိုယ္ကၾကည့္ေက မ်က္ႏွာလႊဲလားကတ္ပါေရ။ ေအအမ္ပီမွာ ျမင္ဖူးေစာ္လူတိ (မမေခ်တိ အမ်ားစု) တိြေကေလ့သင့္ တေယာက္နဲ. တေယာက္ႏွဳတ္မဆက္ကတ္ပါ။  ရခိုင္သမတိ စိမ္းတုန္းပါသိ။ မိတ္ဖဲြ.ကို ေၾကာက္တုန္းပါသိ ထင္ပါယင့္။

ဓါတ္ပံုျမင္ဖူးေရလူတိ အမ်ားၾကီးတိြပါေရ။ သိေရလူမ်ားနီခါ ဇာသူ.ကို ႏွူတ္ဆက္လုိ. ဆက္ရဖို.မွန္းမသိျဖစ္နီေရ။ ကိုယ္ရင္းရင္းႏွီးႏွီး သိေရလူ တေယာက္ ႏွစ္ေယာက္ေလာက္နဲ. စကားေျပာနီကတ္ျပီးေက ၾကည့္ဖို. အထဲကို ဝင္ကတ္ပါေရ။ ယေဂပဲြစေရမဟုတ္ပါလားေယ။ ရခိုင္သမေခ်က အယင္စလို. ဆီမီးခြက္ကပါေရ။ ယျပီးေစာ္နဲ. ဘုန္းလွ်ံထြက္လာျပီးေက ေတးျခင္းတပုဒ္ဆိုေရ။ ခန္းမက က်ယ္က ထိုဖက္ေဒဖက္လူထိုင္ျပီးေက အလယ္မွာ ကခ်င္ေဂ ကလို.ရေအာင္စီစဥ္ပီးထားပါေရ။ တေယာက္ေလ့ မရွိသိပါ အလယ္မွာ။ ေအာ္ မဟုတ္။ တေယာက္တည္းရာရွိေရ။ လူတေယာက္။ ေအအမ္ပီမွာ ျမင္ဖူးပိုင္ေတာ့တိြယင့္။ တေယာက္တည္းကနီေရ။  သူ.ကို ၾကည့္ရေစာ္ စင္ထက္က ေတးျခင္းဆိုေစာ္လူထက္ပိုျပီးေက စ်န္ဝင္နီပိုင္ျမင္ပါယင့္။ ဘုန္းလွ်ံဆိုအျပီးမွာ ယုယုလွုိင္ထြက္လာေရ။  မီနီစကပ္အတိုေခ်နဲ. Fishnet Stocking ကိုဝတ္ျပီးေကပါ။ ဇိရွင္ကိုးေက ဝတ္ျပဳေရ ေတးျခင္းကို စကပ္တိုေခ်နဲ. ေပါင္ကားျပီးေက ဆက္ဆီက်က် ကျပီးေက ဆိုလားပါေရ။ အိမ္း ေအေတးျခင္းေခ်ကို ရိုးရိုးေခ်ဆိုလို.မရလား အလူရို.။ ေတးျခင္းကိုေလ့ အားနာကတ္ပါအံုးသိ။ တခါတည္း လက္လန္လားေရ။ ေယေကေလ့ ဘုန္းလွ်ံနဲ. ယုယုလွဳိင္ နွစ္ေယာက္တည္းနဲ. ပဲြစည္ေအာင္လုပ္လားေစာ္ပါ။ သူရို. Showmanship နဲ. ပဲြထိန္းႏိုင္မွု ကို ခ်ီးက်ဴးရဖို.။

ယေက စေကၠာမ အဖဲြ.ကိုက မသိ။ ယင္းဖက္တိနဲ. အဆက္ျပတ္လားေစာ္ၾကာဗ်ယ္ဆိုခါ အသစ္ေပၚေစာ္တိကို မသိလိုက္ဗ်ယ္။  ညဏ္မင္းသန္. နဲ.မင္းမင္း ဆိုျပီးေကအဆိုေတာ္ ၂ေယာက္ပါေရ။ ညဏ္မင္းသန္. က ေလးျဖဴအငယ္စားေခ်ပိုင္ အလွပေခ် လို.ျမင္ယင့္။ ေယေကေလ့ ဝေရ။ ခႏၶာျပျပားပ်င္လို.။ ခ်စ္ေတာ့ ခ်စ္ေကာင္းထမန္းေခ်ေဟးလို. ေယေကေလ့ ေဘာ္ဒီကမလွလို. ေျပာနီေရ သူငယ္ခ်င္းကို။ ျခေသ့ၤဟိန္းနီပိုင္ရာ ၾကားရေရ က်န္ေစာ္ တခုေလ့နားမလည္။ အသက္ၾကီးလားလို. ရွိဖို.။ ယင္းပိုင္ေတးျခင္းတိကို ခံစားလို.ေကာင္းမရဗ်ယ္။ ညဇဖက္ အိမ္ေရာက္မွာ သူငယ္ခ်င္း လွုိင္မီက အြန္လိုင္းမွာ မီးေရ ေဟး ငါ့ေမာင္ေခ် ေတးျခင္းဆိုေစာ္ေကာင္းလာလတ္။ အသူေလ ဆိုမွာ ညဏ္မင္းသန္.ဆိုဝါ။ အဘာေလး ေလာကၾကီးေလ့ ေကာင္းအက်ဥ္းေခ်ရာမနား။

ဇာေလာက္ပင္ေခတ္ေပၚေတးျခင္းေကာင္းေကာင္း၊ ရိုးရာက မမကိုျပိဳင္လို.မႏိုင္ပါ။ စေကၠာမေလ့ မႏိုင္။ တေယာက္ေလ့ ႏိုင္ဖို.မဟုတ္။ ဝင္းကိုခိုင္ ေတးျခင္းတိေတာင္မႏိုင္။ ဝင္းကိုခိုင္ ေတာင္မႏုိင္ဆိုခါမွေတာ့ က်န္ေစာ္ လူတိ ထည့္လုိ.မစဥ္းစားေက့ဖိ။ ရိုးရာက မမဆိုလိုက္ေစာ္နဲ. ပရိတ္သတ္တိ ျပိဳပါေရ။ ကိုယ္ေတာင္မွ ဝင္လို.ဆိုပခသိယင့္။ မနီႏိုင္ေထာ။ စိမ္းညိဳမွုိုင္းေက နြယ္ခ်ဳိဖိုးေခါင္ရိုးမေတာင္ေလ ဆိုေစာ္ေတးျခင္းကို သတိရေရ။ တေယာက္ေလ့ မဆိုခကတ္။ ယင္းအဆိုေတာ္ အခင္ဦးေမာင္သိန္းလားမဆိုႏိုင္ အနည္းေကာင္းမသိ။ သၾကၤန္ေတးျခင္းေခြတိမွာ ေလ့ အားရပါးရ ကေကာင္းစီကေရ အသံကေလ့ ေနာင္းလို.။ သူပါေကေတာ့ခါ ရခိုင္သားတိ ျပိဳကတ္ဖို.။ ကိုယ္ေတာင္မွ ထလို.ကခ်င္ကဖို.သိ။ ဝင္းကိုခိုင္တေယာက္မပါေစာ္ကို အေဂါင့္စိတ္မေကာင္း။ စကားမစပ္ ဝင္းကိုခိုင္လပ်ဳိပါလာ။ မယားယူေရ ဘာညာမၾကားလို.ပါ။ လပ်ဳိဆိုေက မယားလွ်ာ ေလွ်ာက္လႊာတင္ဖို.လားဖို.။

Announcer ၄ေယာက္
 
ဆီမီးခြက္အက (ေအးျမတ္မြန္)
 
 ရခိုင္ဝတ္စံုနဲ. ေမာဒယ္ရွဳိးပြဲ (မမေခ်တိကို အေသအခ်ာမျမင္ရေစာ္ ေဆာရီးပါ။ ေက်ာ္ျဖိဳးေဝ အျပစ္။ မမေခ်တိကို အေသအခ်ာမရိုက္)
အဆိုေတာ္တိ ဆိုေစာ္ထက္ ပရိသတ္ၾကိဳက္ေစာ္ အစီအစဥ္က ေမာ္ဒယ္ရွုိးပါ။ မမေခ်တိ ထြက္လာေက ေယာက်္ားေခ်အားလံုး စင္ရွိကိုျပီးလခကတ္ေတ ျမင္ယင့္။ ကိုေအာင္ျမတ္ေက်ာ္ အေနာင္ဆာလုပ္ေစာ္ ေကာင္းပါေရ။ ပရိတ္သတ္ကို ပဲြစည္ေအာာင္ အတတ္ႏုိင္ဆံုး ဆဲြေခၚလားေစာ္ကို တိြပါေရ။  က်န္ေစာ္သံုးေယာက္ကို ေတာ့ မၾကိဳက္ပါ။ ကိုေဇာ္ေဇာ္ဝင္းရို. ေမာ္ဒယ္ဘိြဳင္းလုပ္စားလို.ရပါဗ်ယ္။ အရပ္နည္းနည္းရွည္ေက ကိုထြန္းေအးေက်ာ္ေသခ်ာေပါက္ ေမာ္ဒယ္ျဖစ္ပါေရ။ ေနာက္ ကိုေက်ာ္မ်ဳိးထြန္းလားမသိ formal ဝတ္စံုနဲ.တေယာက္လည္းသင့္ ခန္.လို.ျမင္ယင့္။ ရခုိင္ဝတ္စံုနဲ. ေလွ်ာက္ေတ အေခါက္ကို ေတာ့ သေဘာမက်။ ေခတ္ဝတ္စံုနဲ.ေလွ်ာက္ခါေတာ့ ၾကည့္လို.ေကာင္းကတ္ပါယင့္။ မမေခ်တိကေတာ့ အားလံုး အလွအပေခ်တိပါ။ မမေခ်တိထဲမွာ ရခိုင္ဝတ္စံုနဲ.ေလွ်ာက္ခါပါေရ ကေလ့ေမေခ် တေယာက္ကို ေကာင္းသတိထားမိပါေရ။  ၄ေယာက္ေျမာက္ပါ။ ေကာင္းခ်စ္ေကာင္းထမန္းေခ်။ က်န္ေစာ္ လူတိက တေယာက္ကိုေလ့ မၾကည့္ တိုင္းလို.ေလွ်ာက္လခေရ။ သူက ပရိတ္သတ္ဖက္ကို ၾကည့္ျပီးေက ရယ္လို.ျပံဳးလို.ေခ် ေလွ်ာက္လခေစာ္ ေကာင္းမ်က္ႏွာခ်ဳိရွိေရ။ ေခတ္ဝတ္စံုနဲ.ေလွ်ာက္ခါ ဒုတိယေျမာက္ ကေလ့ေမေခ်ဝတ္ထားေရ Angel Inspire ဂါဝန္အျဖဴေခ်ကို သေဘာက်ပါယင့္။ညမေခ် ေအးျမတ္မြန္ကေတာ့ခါ Confidence အျပည့္နဲ. ေဖ်ာ္ေျဖလားပါေရ။

ကိုေက်ာ္ဝင္းခုိင္ရို. ကိုေဇာ္ရီရို.ကို အျပင္မွာ ပထမဆံုးအၾကိမ္တိြဖူးပါေရ။ ကိုေက်ာ္ဝင္းခိုင္ကို ေအအမ္ပီက ဓါတ္ပံုမွာျမင္ခါ အသက္ ၄၀ ရွင္ေလာက္ထင္ေစာ္။ ဇာဟုတ္ဖို.ေလး။ အငယ္ပါသိ။ ကင္မရာမန္းလုပ္နီေစာ္လူကိုေလ့သင့္ ျမင္ဖူးပိုင္တိြေရ။ ကင္မရာကိုင္ျပီးေက စင္ထက္တက္လိုက္၊ စင္ေအာက္ဆင္းလိုက္ ၊ ခံုထက္ကိုတက္လိုက္ နဲ.ပင္ သူ.ခမ်ာ ရိုက္ေစာ္ ရိုက္ေစာ္။  ၾကမ္းျပင္မွာ ဖျပားသတ္တိေမွာက္လို. ၊ မ်က္နွာက်က္မွာ ေျပာင္းျပန္ ေျခေထာက္တိခ်ိတ္လုိ. မရိုုက္ေစာ္ကို ေက်းဇူးတင္ရဖို.။  Eligible Bachelor တိျဖစ္ေတ ေက်ာ္ျဖိဳးေဝ ရို. စိုးမိုးရို.ေလ့တိြခပါယင့္ ဟန္ေရးတျပျပနဲ. (စေစာ္ရာေဒ)။

တခုေတာ့ ရွိပါေရ။ ပရိတ္သတ္ထဲက ရခိုင္သမထဲမွာ အလွပလွ ရွာၾကည့္ေစာ္ အမ်ားမတိြပါေထာ။ ညီမေခ် ေအးေအးေသာ္ကေတာ့ ကေကာင္းအလွပလွ ျမင္ေရ။ ညီမေခ် ဇံဇံကေတာ့ ကေကာင္းေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြပါ။ ႏွုတ္ဆက္ျပီးေက စကားေျပာနီခကတ္ေတ။ သူ.ကိုေတာင္ မွ အိမ္သာလားခါ အိတ္တေခါက္ေခ်ေစာင့္ဖို. အကူအညီေတာင္းခရပါသိေရ။ အမွန္က ေမာ္ဒယ္ရွုိးကို သူဝင္လို.ေလွ်ာက္ရဖို.ေစာ္။ ေဒါင္ကေကာင္းနဲ.   ယေလာက္ေဘာ္ဒီလွေစာ္ကို။ က်န္ေစာ္ရခိုင္သမတိကို ေတာ့ခါ အေသအခ်ာၾကည့္ဖို. အခ်ိန္မရခလို.လားမသိ။ မျမင္ခပါ။ ကိုယ္လွလို. ေဝဖန္နီေစာ္မဟုတ္ပါေဒ။ အမွန္ေျပာေစာ္ မေက်နပ္ေကေလ့ မတတ္ႏိုင္ဗ်ယ္။ ေအဘေလာ့ပို.စ္တင္ျပီးေက စီေဘာက္စ္ကို ဖ်က္ဖို.လားဖို.။ ဆဲဖို.ေစာ္ေၾကာက္လို.။ ဇာပုိင္ပင္ေျပာေျပာ အဂုပိုင္ပဲြတပဲြျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ပီးေစာ္ကို ေကာင္းေက်းဇူးတင္ရပါဖို.။

ဓါတ္ပံုရွိေစာ္တိကို အယင္တင္ပီးလိုက္ပါေရ။ ေနာက္ေက်ာ္ျဖိဳးေဝပက ရခါမွ ထပ္လို.တင္ပါဖို.။
 
ဇိရွင္ကိုးေက ဝတ္ျပဳေရလတ္ ေအဝတ္စံုနဲ.

ဘုန္းလွ်ံ
 
 Clearer Version. Nice tattoo.
 
စေကၠာမ Nice Focus huh? a total failure..
ဓါတ္ပံုတိကို ေထာက္ပံ့ပီးေရ ေက်ာ္ျဖိဳးေဝကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါေရ။
ခိုင္ေဝဇံ

P.S.

ေနာက္ပိုင္း သိရေစာ္ က အကၽြန္ခ်စ္ေကာင္း ထမန္းေခ်လို. ေျပာေရ နံပါတ္ေလး မမေခ် (ခိုင္ဥမၼာထြန္း) နဲ. ေကာင္း ခန္.ေရလို.ေျပာခေရ ဘရို ေက်ာ္မင္းထြန္းရို.  ရခိုင္စတိတ္ရွဳိးျပီးလို. ေနာက္တရက္နိမွာ မဂၤလာေဆာင္လိုက္ေတလို. ေျပာပါေရ။ ေကာင္းလိုက္ဖက္ေတ အတဲြပါ။  အကၽြန္ရို. ရခိုင္သား ရခိုင္သမ မွာ လွေရလူရွားေရ။ ေအပိုင္အလွပ စံုတဲြ ဖူးစာပါကတ္ေစာ္ကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီးေက တခုေတာင္းဆိုလိုက္ေမ။ အေခ် အလွပ ၁၀ ေယာက္ေလာက္ တေခါက္မီြးပီးပါ ပလင္။ အေခ်တိ ေကာင္းအလွပတိရွိပါဖို.။ အားက် ဝမ္းသာရေအာင္ ဓါတ္ပံုကိုပါတင္ပီးလိုက္ပါေရ။
ဓါတ္ပံုကို ေအအမ္ပီမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါေရ
ခိုင္ေဝဇံ